KOLEKCJA SZTUKI GALERII BIELSKIEJ BWA

Kolekcja liczy obecnie 934 dzieł - są to obrazy, grafiki, rysunki, fotografie oraz obiekty, rzeźby i tkaniny.


____________________________________________________________________

Prace w kolekcji, gromadzone niemal od początku istnienia galerii, czyli od lat 60. XX wieku, uzyskiwane były z różnych źródeł - początkowo głównie z zakupów i darowizn od artystów mających tu swe wystawy oraz spośród prac powstałych na plenerach organizowanych przez galerię. Kolekcja jest różnorodna, mieści prace uznanych artystów, klasyków sztuki polskiej oraz młodych, obiecujących twórców; jej specyfiką jest stale powiększający się zbiór obrazów laureatów oraz uczestników Biennale Malarstwa „Bielska Jesień".

 

Andrzej Urbanowicz, Źrenica, olej, płyta, Ø 86,5 cm, 2007

 

Najważniejszą dziedziną sztuki, która tworzy główny trzon kolekcji, jest malarstwo. Związane jest to z profilem galerii, która promuje malarstwo m.in. poprzez organizowany tu od 1962 roku Ogólnopolski Konkurs Malarstwa Współczesnego „Bielska Jesień" (od 1995 roku w cyklu dwuletnim pod nazwą Biennale Malarstwa „Bielska Jesień"). W zbiorach galerii znajduje się kilkanaście obrazów z różnych edycji tego konkursu. W 2014 roku udało się uzupełnić kolekcję o dwa bardzo cenne obrazy nagrodzone Złotym Medalem i nagrodą Ministra Kultury i Sztuki autorstwa Stanisława Kuskowskiego „Zagrożenie środowiska" z 1977 roku oraz Teresy Sztwiertni „Chwila, w której kwaśnieje mleko" z 1984 roku. Ponadto został zakupiony także cykl pięciu prac Janiny Wiciejewskiej-Pochopień z serii „Pejzaż kosmiczny" z 1967 i 1968 roku. Jeden obraz bielskiej artystki z tej serii zdobył Złoty Medal na „Bielskiej Jesieni" w 1968 roku, był jednak dla galerii niedostępny - został bowiem w 1968 roku zakupiony do zbiorów Muzeum w Bielsku-Białej.
Galeria nadal stara się, by zakupić jak najwięcej nagrodzonych prac z tego historycznego już okresu biennale.

Od 1992 roku tradycją stało się kupowanie do zbiorów galerii prac laureatów Grand Prix „Bielskiej Jesieni". Dzięki temu kolekcja wzbogaciła się o prace tak znakomitych artystów jak: Andrzej Szewczyk ("Pola Elizejskie", 1992), Wilhelm Sasnal ("Rower damski"; "Rower męski", 1999), Wojciech Leder (Bez tytułu, 1997), Rafał Borcz (Bez tytułu, 2001), Karolina Zdunek (dyptyk "Wnętrze + Blok", 2005).

 

Wilhelm Sasnal, Rower damski, Rower męski, 1999, 2 x 70 x 70 cm, Grand Prix 34. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 1999

 

Od 2007 roku laureaci Grand Prix "Bielskiej Jesieni" przekazują nieodpłatnie nagrodzoną pracę do kolekcji galerii. W ten sposób zbiór wzbogacił się o pracę Wojciecha Kubiaka i Lidii Krawczyk - laureatów Grand Prix "Bielskiej Jesieni 2007" ("I. i L." z cyklu "Genderqueer", 2007), Kamila Kuskowskiego ("Obraz V" z cyklu "Antysemityzm wyparty", 2009), w 2011 roku o pracę Jakuba Ciężkiego pt. "Rusztowanie" (2010) i nagrodzoną Grand Prix 41. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2013" pracę Ewy Juszkiewicz "Bez tytułu / według Rogiera van der Weydena" (2012).

 

Karolina Zdunek, Wnętrze + Blok 1, olej na płótnie, 190 x 250 cm, 2005, Grand Prix 37. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2005

Karolina Zdunek, Wnętrze + Blok 1, olej na płótnie, 190 x 250 cm, 2005, Grand Prix 37. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2005

 

Do kolekcji trafiają także prace artystów, których wystawy indywidualne goszczą w przestrzeni Galerii Bielskiej BWA - są to dzieła znakomitych artystów polskich m.in.: Józefa Hałasa, Stasysa Eidrigeviciusa, Stanisława Fijałkowskiego, Zdzisława Nitki, Teresy Murak i Andrzeja Szewczyka, Bożeny Grzyb-Jarodzkiej, Pawła Jarodzkiego, Urszuli Broll oraz Andrzeja Urbanowicza, Leona Tarasewicza, Jerzego Kosałki, Jarosława Modzelewskiego, Xawerego Wolskiego, Joanny Stańko, Tamary Berdowskiej, jak i prac artystów młodszego pokolenia, jak Antek Wajda, czy Sławomir Rumiak.

Wojciech Kubiak, Lidia Krawczyk, I. i L. z cyklu Genderqueer, olej, płotno, 195 x 195 cm, Grand Prix 38. Biennale Malarstwa Bielska 2007

 

Jakub Ciężki, „Rusztowanie I”, 2010, 150 x 200 cm, Grand Prix Bielskiej Jesieni 2011

 

W 2011 roku Galeria wydała album „Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA" prezentujący wybranych 100 artystów, ukazujący 215 reprodukcji, wraz z ich opisem i bogatą biografią prezentowanych autorów.

W tym czasie kolekcja wzbogaciła się o prace takich malarzy jak m.in.: Grzegorz Sztwiertnia, Jacek Malicki, Jerzy Truszkowski, czy reprezentujących miejscowe środowisko rzeźbiarzy: Bronisława Krzysztofa i Krystyny Pasterczyk.

W 2012 roku, dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Regionalne kolekcje sztuki współczesnej", galeria wzbogaciła się o 22 prace wybitnych polskich artystów oraz cenionych twórców młodego pokolenia, których twórczość pokazywana była w Bielsku-Białej, a także o obrazy z ostatniego 40. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2011".
Autorzy zakupionych prac: Rafał Borcz, Dariusz Fodczuk, Ryszard Grzyb, Izabela Gustowska, Paweł Hajncel, Koji Kamoji, Kijewski/Kocur, Katarzyna Kmita, Zofia Kulik, Andrzej Lachowicz, Zbigniew Libera, Robert Maciejuk, Paweł Matyszewski, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Jakub Pieleszek, Marek Rogulski, Jacek Sempoliński, Paweł Susid.

Ważnym celem dalszego powiększania zbiorów jest sztuka artystów neoawangardy i performansu.

Plan dalszego budowania kolekcji związany jest z uzupełnianiem wymienionych wątków kolekcji, w pierwszym rzędzie o prace artystów starszego pokolenia.

 

Ewa Juszkiewicz, „Bez tytułu, według Rogiera van der Weydena”, 2012, Grand Prix Bielskiej Jesieni 2013

W 2013 roku, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - program Kolekcje, galeria zakupiła dzieła trzech klasyków tego gatunku, Jerzego Beresia: wieloelementową rzeźbę-instalację pt. „Dokumenty rzeczowe z akcji Msza Romantyczna" (1978-2005), wraz z obiektem „Ołtarz spełnienia". Drugim artystą jest Zbigniew Warpechowski, od którego  zakupiono 24 plansze z fotografiami i tekstami artysty, stanowiące autorską dokumentację najważniejszych performansów z lat 1968-1979. Trzecim autorem w tej grupie jest Krzysztof Zarębski. Galerii udało się zdobyć zestaw fotografii dokumentujących jego najważniejsze performanse z lat 70. XX wieku, wykonywanych przez Leszka Fidusiewicza, jedynego fotografa, który towarzyszył artyście podczas jego działań w tamtych latach.

 

Natalia LL, Sztuka konsumpcyjna, fotografia, 1972

 

Zbigniew Warpechowski,

 

Jerzy Bereś, „Ołtarz spełnienia” oraz dokumenty rzeczowe z akcji „Msza romantyczna”, 1978–2005, wieloelementowa rzeźba-instalacja

 

W 2014 roku, dzięki dofinasowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Kolekcje, galeria wzbogaciła się o dzieła sześciorga autorów, których prace zasiliły trzy działy kolekcji: neoawangardę: fotografie Natalii LL, w tym niezwykle cenne prace: „Egzystencje I" (1962), „Lustro" (1964) i „Transformacja Odyna II" (2009) oraz prace Jacka Malickiego (z lat 70. i 80.; XX wieku); reprezentację bielskiego środowiska plastycznego - 5 prac Czesława Wieczorka oraz zbiór historyczny Biennale Malarstwa „Bielska Jesień": obrazy Stanisława Kuskowskiego, Teresy Sztwiertni i Janiny Wiciejewskiej-Pochopień.

___________________________________________________________

WOLNY DOSTĘP DO SZTUKI

Kolekcja dostępna w Internecie
Nowe stanowisko informatyczne w holu galerii >>

DOTKNIJ SZTUKI BWA
Kolekcja w projekcie na smartfony
Otwarta bezpłatna strefa informacji cyfrowej na smartfony  >>

KOLEKCJA W INTERNECIE
www.kolekcjagaleriabielska.pl

PROGRAM DIGITALIZACJI ZBIORÓW GALERII BIELSKIEJU BWA - czytaj więcej >>

_______________________________________________________________

Prace zakupione w 2012 roku >>

Prace zakupione w 2013 roku >>

Prace zakupione w 2014 roku >>

Prace zakupione w 2015 roku >>

_________________________________________________________________

Bibliografia Kolekcji jest opracowywana sukcesywnie w miarę jej rozwoju.

BIBLIOGRAFIA KOLEKCJI (PLIKI PDF) >>

 

 

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>