Historia konkursu Biennale Malarstwa BIELSKA JESIEŃ


"Bielska Jesień" na swojej stronie internetowej >>

 

BIENNALE MALARSTWA "BIELSKA JESIEŃ"

„Bielska Jesień" jest konkursem o wieloletniej tradycji, od początku ma charakter ogólnopolski. Na początku organizowana była przez bielski oddział  Związku Polskich Artystów Plastyków, jako przegląd najlepszych prac z dziedziny malarstwa, grafiki i rzeźby, w którym udział wzięli tak ważni artyści, jak m.in. Jan Berdyszak, Jerzy Bereś, Stanisław Fijałkowski, Janina Kraupe-Świderska, Kazimierz Mikulski, Maria Pinińska-Bereś Czesław Rzepiński, Wacław Taranczewski. Z czasem  role tę przejęło powstałe w 1975 roku Biuro Wystaw Artystycznych w Bielsku-Białej, przekształcone w latach 90. w Galerię Bielską BWA - obecnego organizatora biennale.
W latach 80. „Bielska Jesień", jak cała polska kultura oficjalna, przeżywała regres, by w latach 90. otrząsnąć się z marazmu i wrócić do poważnej roli kulturotwórczej. Laureatami Grand Prix Bielskiej Jesieni zostali tacy artyści, jak: Andrzej Szewczyk, Waldemar Duda, Wojciech Leder, Wilhelm Sasnal, Grzegorz Wnęk, Karolina Zdunek, Wojciech Kubiak i Lidia Krawczyk, Kamil Kuskowski, Jakub Ciężki.
W konkursie prace swoje pokazywali m.in. Basia Bańda, Beata Ewa Białecka, Rafał Borcz, Małgorzata Borek, Andrzej Cisowski, Jan Dziaczkowski, Paweł Hajncel, Bartłomiej Jarmoliński, Jerzy Kosałka, Ewa Juszkiewicz, Piotr C. Kowalski, Janek Koza, Paweł Książek, Przemysław Kwiek, Dominik Lejman, Marcin Maciejowski, Bartłomiej Materka, Paweł Matyszewski, Jan Mioduszewski, Paulina Ołowska, Laura Pawela, Zbigniew Rogalski, Monika Sosnowska, Viola Tycz, Andrzej Wasilewski.

„Bielska Jesień", choć ewoluuje, wciąż zachowuje otwartą formułę, nie narzucając tematu, problemu, techniki, nie ograniczając też wieku uczestników; ważne jest jedynie medium: malarstwo, któremu przez lata pozostaje wierna do dziś. Demokratyczny charakter konkursu w 2013 roku przyjął radykalną formę: regulamin do udziału dopuszcza wszystkich artystów zajmujących się malarstwem, a nie tylko - jak było dotychczas - absolwentów wyższych uczelni artystycznych z tytułem magistra sztuki.     

Przez ponad 30 lat „Bielska Jesień" odbywała się w cyklu corocznym, od 1995 roku - co dwa lata, co znalazło odbicie w używanej od 2005 roku nazwie Biennale Malarstwa.
Biennale Malarstwa „Bielska Jesień" posiada swoją stronę internetową: www.bj.galeriabielska.pl

"BIELSKA JESIEŃ KURATORSKA"


Od czasu, kiedy „Bielska Jesień" stała się Biennale Malarstwa, Galeria Bielska BWA naprzemiennie organizuje wystawę malarstwa polskiego według koncepcji kuratora wybranego w drodze konkursu. Dzięki temu w galerii mogą zaistnieć zarówno malarze nieznani, nieraz debiutujący w bielskojesiennym konkursie, jak i artyści najbardziej znaczący dla polskiej sztuki współczesnej.
Do tej pory odbyło się siedem kuratorskich prezentacji współczesnego malarstwa polskiego: „Pomiędzy estetyką a metafizyką" Bożeny Czubak w 2000 roku (sztuka Tomasza Ciecierskiego, Jarosława Flicińskiego, Roberta Maciejuka, Jarosława Modzelewskiego, Leona Tarasewicza); „Zawody malarskie" Adama Szymczyka w 2001 roku (Paweł Althamer, Cezary Bodzianowski, Agnieszka Brzeżańska, Piotr Janas, Goshka Macuga, Wilhelm Sasnal, Jadwiga Sawicka, Maciej Sawicki, Monika Sosnowska, Piotr Uklański); „Piękno czyli efekty malarskie" według duetu ex-girls czyli Magdaleny Ujmy i Joanny Zielińskiej w 2004 roku (prace Anny Baumgart, Agaty Bogackiej, Bogny Burskiej, Pawła Książka, Małgorzaty Markiewicz, Magdaleny Moskwy, Anny Orlikowskiej, Anny Ostoi, Jana Simona, Grzegorza Sztwiertni, Moniki Wiechowskiej). W 2006 roku w konkursie na wystawę kuratorską zwyciężyli Jarosław Lubiak i Kamil Kuskowski, którzy przedstawili koncepcję wystawy „Obrazy jak malowane" (uczestnicy: Roman Dziadkiewicz, Marek Just, Kamil Kuskowski, Konrad Kuzyszyn, Dominik Lejman, Wiesław Michalak, Łukasz Ogórek, Anna Orlikowska, Józef Robakowski, Andrzej Wasilewski, Marek Wasilewski, Zorka Wollny), w dwa lata później - Agnieszka Żechowska ze swoją koncepcją wystawy „Iluzja jako źródło cierpień": Agata Bogacka, Karolina Breguła, Dorota Buczkowska, Aleksandra Buczkowska, Tomasz Kozak, Robert Kuśmirowski, Alicja Łukasiak, Robert Maciejuk, Aleksandra Polisiewicz, Zbigniew Rogalski, Twożywo (Mariusz Libel, Krzysztof Sidorek).
W 2010 roku Agata Smalcerz podsumowała 50 lata działalności Galerii Bielskiej BWA prezentując wybór prac z gromadzonej od lat Kolekcji Sztuki pt. „50 obrazów". W 2012 roku Michał Suchora przedstawił wystawę „Samozapłon" (artyści: Adam Adach, Anna Baumgart, Agnieszka Brzeżańska, Jarosław Fliciński, Joanna Janiak i Piotr C. Kowalski, Justyna Kisielewska, Tomasz Kowalski, Marzena Nowak, Katarzyna Przezwańska, Zbigniew Rogalski, Małgorzata Szymankiewicz).


                            Agata Smalcerz - dyrektor Galerii Bielskiej BWA, 2013

 

Laureaci Złotego Medalu oraz Grand Prix BIELSKA JESIEŃ (1965-2009)

38. Biennale Malarstwa BIELSKA JESIEŃ 2007

39. Biennale Malarstwa BIELSKA JESIEŃ 2009

40. Biennale Malarstwa BIELSKA JESIEŃ 2011

41. Biennale Malarstwa BIELSKA JESIEŃ 2013

42. Biennale Malarstwa BIELSKA JESIEŃ 2015

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>