cena: 15

 

okładka katalogu

15 zł + koszty wysyłki

Katalog towarzyszący wystawie malarstwa Kariny Czernek pt. „Szeptem widzenie", prezentowanej w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej (6 lutego - 12 marca 2015).

Wystawa jest nagrodą Dyrektora Galerii Bielskiej BWA za zestaw prac prezentowanych podczas 3. Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych 2014.

Katalog jest poprzedzony wstępem Agaty Smalcerz, charakteryzującym twórczość Kariny Czernek, zawiera 53 barwne reprodukcje prac, barwne zdjęcie portretowe artystki, jej biografię oraz informację o dorobku artystycznym oraz otrzymanym stypendium twórczym Miasta Bielska-Białej (2015).

 

Wydawnictwo w twardej, oprawie, format: 20,5 cm x 20 cm; liczy 48 stron; nakład 400 egzemplarzy.

© Wydawca: Galeria Bielska BWA, 2015; zdjęcia, projekt graficzny: Marek Czernek; druk: Oficyna Drukarsko-Wydawnicza Akant s.c. Cieszyn

ISBN 978-83-87984-86-1

 

Czytaj o wystawie Kariny Czernek "Szeptem widzenie"  >>

 

&

cena: 20

Okładka katalogu

20 zł + koszty wysyłki

Katalog towarzyszący 8. Wystawie Kuratorskiej „Bielskiej Jesieni”  – „Nie-widoki. O pejzażu współcześnie” (3 października – 6 listopada 2014) zawierający barwne reprodukcje prac 17 artystów uczestniczących w wystawie w Galerii Bielskiej BWA oraz zdjęcia z ekspozycji w przestrzeni galerii.

Katalog zawiera tekst krytyczny kuratorki wystawy Jolanty Ciesielskiej pt. „Widok z okna”, omawiający ideę bielskiej wystawy oraz prezentowane prace, a także nawiązujący do historii malarstwa pejzażowego, oraz noty biograficzne i wypowiedzi 17 artystów.

 © Wydawca: Galeria Bielska BWA, 2014; redakcja – Jolanta Ciesielska, korekta – Barbara Swadźba. Projekt graficzny, DTP, zdjęcia – Krzysztof Morcinek. Druk: Oficyna Drukarsko-Wydawnicza Akant s.c. Katalog w miękkiej oprawie, format: 23 x 17 cm. Wydawnictwo liczy 78 stron; nakład 500 egzemplarzy.

ISBN 978-83-87984-83-0.

Czytaj o wystawie >>

&

cena: 25

 

katalog 3 BFSW 2014_okladka25 zł + koszty wysyłki

Katalog towarzyszący 3. Bielskiemu Festiwalowi Sztuk Wizualnych 2014 pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta (czerwiec - sierpień 2014), zawierający barwne reprodukcje prac 164 artystów uczestniczących w festiwalu, prezentowanych na wystawach w Galerii Bielskiej BWA, Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej, Starej Fabryce, Galerii Fotografii B&B, Fundacji Centrum Fotografii, zdjęcia portretowe artystów, fotorelację z otwarcia festiwalu, zdjęcia z ekspozycji oraz zdjęcia z akcji artystycznych w przestrzeni miejskiej. Katalog zawiera tekst krytyczny kuratorki festiwalu Agaty Smalcerz pt. „Bogactwo kolorów, kształtów, materii i technik", omawiający festiwalowe wystawy, charakteryzujący wielki potencjał twórczy bielskich artystów, a także noty biograficzne 164 artystów.

© Wydawca: Galeria Bielska BWA, 2014; redakcja - Agata Smalcerz, współpraca: Justyna Łabądź, Paulina Martyniak; korekta - Barbara Swadźba. Projekt okładki - Piotr Wisła; projekt graficzny, skład, DTP - Krzysztof Morcinek; zdjęcia z ekspozycji, reprodukcje prac, fotografie - Krzysztof Morcinek, archiwa artystów. Druk: Drukarnia Dimograf Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2014. Katalog w miękkiej oprawie, format: 21 x 23 cm. Wydawnictwo liczy 188 stron; nakład 500 egzemplarzy.
ISBN 978-83-87984-82-3.

Czytaj o spotkaniu >>

Czytaj o 3. Bielskim Festiwalu Sztuk Wizualnych 2014 >>

 

&

cena: 30

 katalog 41. Biennale Malarstwa "Bielska Jesiń 2013"30 zł + koszt wysyłki

Katalog towarzyszący 41. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2013", w polsko-angielskiej wersji językowej, zawierający barwne reprodukcje 78 obrazów prezentowanych na wystawie, zdjęcia portretowe 42 artystów, teksty krytyczne: Agaty Smalcerz, Pawła Jarodzkiego, Piotra Rypsona, Anny Nawrot oraz Kamila Kuskowskiego, a także noty biograficzne w opracowaniu Grażyny Cybulskiej. 

© Wydawca: Galeria Bielska BWA, 2013, redakcja: Grażyna Cybulska, Barbara Swadźba; tłumaczenie: Jarosław Fejdych, Ewa Samotyj-Hess; korekta polskich tekstów - Barbara Swadźba, angielskich - Jarosław Fejdych. Projekt graficzny i DTP oraz zdjęcia z ekspozycji: Krzysztof Morcinek. Reprodukcje prac: Jacek Rojkowski, zdjęcia portretowe - archiwum artystów. Druk: Dimograf, Bielsko-Biała 2013. Katalog w miękkiej oprawie, format: 20 x 23 cm. Katalog wydany w dwóch edycjach. I edycja: wydawnictwo 152-stronicowe, nakład: 150 egzemplarzy; II edycja: 168 stron, nakład: 350 sztuk. ISBN 978-83-87984-81-6.

&

cena: 40

Kamil Kuskowski 2000 - 2012_okładka katalogu

40 zł + koszty wysyłki

Oryginalny pod względem edytorskim katalog wydany z okazji wystawy Kamila Kuskowskiego „Szczęście w nieszczęściu”, zorganizowanej przez Galerię Bielską BWA we wrześniu 2011 roku. Po prezentacji w Bielsku-Białej wystawa była pokazywana w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu (marzec – kwiecień 2012) oraz w Muzeum Narodowym w Szczecinie (kwiecień – maj 2012), natomiast w listopadzie 2012 roku zagości Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku.

Wydawnictwo w polsko-angielskiej wersji językowej pod redakcją Agaty Smalcerz. Autorką tekstu krytycznego o wystawie pt. „Szczęściarz? Manipulator? Czy Hochsztapler?” jest Jolanta Ciesielska.

 

 

Projekt książki autorstwa Ryszarda Bienerta został nagrodzony Złotym Medalem w prestiżowym konkursie "ED-Awards 2013" >>

 

Książka w formacie 22,5 x 17 cm, z miękką, perforowaną okładką ze skrzydełkami, licząca 168 stron. Zawiera kolorowe reprodukcje prac przedstawiających dorobek artysty w latach 2000–2012 oraz obszerne informacje zawierające m.in. biografię, spis wystaw indywidualnych i zbiorowych (wybór) i bibliografię. Projekt graficzny, skład i łamanie – Ryszard Bienert; opisy prac, redakcja katalogu – Agata Smalcerz; tłumaczenie: Jarosław Fejdych, John Hills; fotografie: Kamil Kuskowski, Krzysztof Morcinek, Bartłomiej Otocki, Grzegorz Nelec, Janusz Legoń. Wydawca katalogu – Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej; współwydawcy: MCSW „Elektrownia” w Radomiu, Zachęta Sztuki Współczesnej w Szczecinie, Muzeum Narodowe w  Szczecinie, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku. Rok wydania – 2012. Druk – Moś i Łuczak. Nakład – 500 egzemplarzy. ISBN 978–83–87984–73–1

&

Koszyk

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>