Profil

Galeria Bielska BWA jest miejską galerią promującą najciekawsze zjawiska sztuki współczesnej - od malarstwa, po fotografię, performance, instalację i sztukę nowych mediów.


Prezentuje wystawy, festiwale i akcje w przestrzeni publicznej. Prowadzi działalność wydawniczą, edukacyjną i dokumentacyjną, gromadzi kolekcję dzieł sztuki.

Galeria programowo lansuje malarstwo, jako dziedzinę sztuki o nieprzemijających, uniwersalnych wartościach, będącej w ostatnich czasach w defensywie wobec nowych mediów. Promowanie współczesnego malarstwa polskiego historycznie umocowane jest w organizowaniu nieprzerwanie od 1962 roku ogólnopolskiego konkursu malarstwa Bielska Jesień, od 1995 roku odbywającego się co dwa lata jako Biennale Malarstwa Bielska Jesień.

Bielska Jesień na swojej stronie internetowej  >>


Od 2000 roku - na przemian z konkursem dla malarzy - galeria przedstawia wystawę malarstwa według koncepcji kuratora wybranego w konkursie.
Do tej pory odbyło się dziewięć kuratorskich  prezentacji  współczesnego malarstwa polskiego w cyklu „Bielska Jesień: „Pomiędzy estetyką a metafizyką" Bożeny Czubak (2000), „Zawody malarskie" Adama Szymczyka (2001), „Piękno, czyli efekty malarskie" duetu ex-girls, czyli Magdaleny Ujmy i Joanny Zielińskiej (2004), „Obrazy jak malowane" Jarosława Lubiaka, przy współpracy Kamila Kuskowskiego (2006), „Iluzja jako źródło cierpień" Agnieszki Żechowskiej (2008), "50 obrazów" Agaty Smalcerz (2010, wystawa na 50-lecie Galerii Bielskiej BWA), "Samozapłon" Michała Suchory (2012), "Nie-widoki. O pejzażu współcześnie" Jolanty Ciesielskiej (2014, poza konkursem) oraz "Odejście" Jagny Domżalskiej i Wojciecha Kozłowskiego (2016).
Oprócz Bielskiej Jesieni Galeria prezentuje indywidualne wystawy, zarówno klasyków malarstwa, jak i młodych malarzy, a także - od kilku lat - laureatów Grand Prix Bielskiej Jesieni.
Wśród nowych mediów ważną rolę zajmuje fotografia; w ostatnich latach Galeria pokazywała takie znakomitości z tej dziedziny, jak Erwin Olaf (Holandia) i Eikoh Hosoe (Japonia) w ramach Foto Art Festiwal, Jindřich Štreit (Czechy), Bogdan Konopka (Francja), Tomek Sikora (Australia, Polska). Wideo-art jest promowany zarówno w formie wystaw (np. „Poznań Art Now II - koło Poznania"), jak i projekcji wideo (Festival Extra Short Film z Nowosybirska, Euroshorts czy WRO).
Galeria Bielska BWA promuje sztukę kobiet. W 2007 roku odbyła się trzecia edycja wystawy „Kobieta o kobiecie", której ideą jest pokazywanie problematyki kobiecej w ujęciu artystek różnych pokoleń. W tej edycji wzięło udział dwadzieścia artystek, m.in. Ewa Partum, Natalia LL, Anna Baumgart, Barbara Konopka, Elżbieta Jabłońska, Jadwiga Sawicka, Małgorzata Markiewicz. Wystawie towarzyszyły warsztaty i filmy poświęcone tematyce gender. 
Wśród wystaw problemowych ważną rolę zajmuje sztuka krytyczna; w ostatnim czasie w tej kategorii odbyły się wystawy m.in.: „Inc. Sztuka wobec korporacyjnego przejmowania miejsc publicznej ekspresji w (Polsce)" (2005), „Signal Box. Nastawnia" (2005), wystawa Zbigniewa Libery i Darka Foksa „Co robi łączniczka", Jerzego Kosałki i Krzysztofa Wałaszka „Do dwóch razy sztuka" (2005), „Demos cratos - Władza ludu" (2007), „Rekonstrukcja tożsamości" Andrzeja Dudka-Dürera (2008).
W tak zbudowanym programie dość nieoczekiwanie pojawia się design, jako propozycja z dziedziny sztuk użytkowych; w 2006 roku po dziesięciu latach został wznowiony konkurs „Projekt Arting" dla polskich i słowackich projektantów, mający na celu wdrożenie do produkcji najlepszych projektów wzornictwa przemysłowego. Ostatnia jego edycja odbyła się w roku 2008, obejmując projektantów polskich, czeskich i słowackich.
Pokazywanie dokonań słowackich i czeskich artystów jest w Bielsku-Białej naturalne ze względu na położenie miasta na pograniczu polsko-czesko-słowackim. W 2006 roku w Galerii Bielskiej BWA miała miejsce największa w Polsce wystawa współczesnej sztuki czeskiej pt. „Shadows of Humor. Przykra sprawa, czeska wystawa", współorganizowana przez BWA Wrocław.
Galeria współpracuje też z artystami z innych krajów; obecnie nawiązała owocną współpracę z miastem Wrexham w Walii (Wielka Brytania); projekt „Granice / Borderlines" miał dwie ekspozycje: w Bielsku-Białej odbyła się wystawa artystów walijskich w 2005 roku, a prezentacja bielskiego środowiska plastycznego - podczas wystawy „Border Crossing / Przekraczanie granic" w Wrexham w 2007 roku.

Galeria realizowała już kilkakrotnie programy międzynarodowych rezydencji artystycznych, m.in. „Laboratorium" oraz „Incydenty". Od 2011 roku organizuje cyklicznie rezydencje „Beyond Time / Poza Czasem", w ramach których zaproszeni do Bielska-Białej artyści z całego świata tworzą w przestrzeni publicznej prace typu site-specific, nawiązujące do kultury i charakteru miasta.

W latach 2008-2011 Galeria Bielska BWA we współpracy z Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej oraz OsloTeknopol (Norwegia), realizowała projekt „Lokomotywa - strategia rozwoju klastrów", finansowany przez Norweski Mechanizm Finansowy. Głównym celem „Lokomotywy" było budowanie grup partnerskich w sektorze kultury, w efekcie powstał Klaster Kreatywny Lokomotywa Kultury zarządzany przez Fundację Galerii Bielskiej.


Artyści lokalni promowani są przez Galerię w różnorodny sposób: zbiorowe przeglądy  środowiskowe odbywają się co trzy, cztery lata, a corocznie organizowane są wystawy indywidualne zarówno artystów z bogatym dorobkiem, nieraz pośmiertne, jak i młodszego pokolenia. Odbyły się trzy edycje Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych (2007, 2011, 2014) prezentujące lokalne środowisko plastyczne w nowej formule, pokazujące dokonania ok. 140 artystów w kilku galeriach i przestrzeni miejskiej.
Ważnym elementem działalności jest edukacja, prowadzona na różnych poziomach: wykłady o wybranych problemach sztuki współczesnej (tzw. wykłady czwartkowe), sesje, panele dyskusyjne, spotkania z artystami, projekcje filmów o sztuce, warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i nauczycieli, oprowadzanie po wystawach, prelekcje. Do każdej ekspozycji drukowana jest ulotka przybliżająca problematykę wystawy. Galeria ponadto organizuje koncerty, głównie muzyki jazzowej lub eksperymentalnej. Wśród wydawnictw galerii znajdują się zarówno katalogi towarzyszące wystawom, jak też książki o sztuce.


Galeria gromadzi dokumentację fotograficzną i wideo z wszystkich wystaw i wydarzeń artystycznych, a także dokumentację działalności artystów polskich. Bogaty księgozbiór (książki i czasopisma o sztuce współczesnej, katalogi) oraz wideoteka dostępne są na miejscu.

Galeria Bielska BWA na You Tube i Google Video:

Spot Galerii

Przesilenie Letnie w Galerii Bielskiej BWA (czerwiec 2013)

MINUTA O NAS

Nasza Noc Muzeów 2010

Tworzenie i niszczenie mandali w Galerii Bielskiej BWA

Wirtualne panoramy wystaw popatrz >>

____________________________________________

Ranking kwartalnika "ARTLUK" ocdniający galerie i wystawy w 2017 roku:
- Wysoka ocena Galerii Bielskiej BWA
- Wyróżnienie dla wystawy "TANCEBA"

Czytaj >>

____________________________________________

Rankingi Piotra Sarzyńskiego w tygodniku "POLITYKA":

2017
"Najlepsze galerie" (pdf. >>)

2015
"Ranking galerii 2015" (pdf >>)

2013
"20 najlepszych galerii wystawowych" >>

2010
"Karuzela z galeriami" www.polityka.pl >>

2008 
"Pejzaż z galeriami" >>

 

Poznaj ocenę Galerii Bielskiej BWA w kolejnych rankingach tygodnika "Polityka" >>

__________________________________________________________________

Agata Smalcerz o dzialalności galerii (wywiady)

Nagrody i wyróżnienia

 

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>