Kolekcja Galerii Bielskiej BWA

Galeria Bielska BWA posiada kolekcję dzieł sztuki liczącą 790 obrazów, grafik, rysunków, fotografii oraz obiektów, rzeźb i tkanin.


Prace, gromadzone niemal od początku istnienia Galerii, czyli od lat 60. XX wieku, pozyskiwane były z różnych źródeł - początkowo głównie z zakupów i darowizn od artystów mających tu swe wystawy oraz spośród prac powstałych na plenerach organizowanych przez Galerię. Kolekcja jest różnorodna, mieści prace uznanych artystów, klasyków sztuki polskiej oraz młodych, obiecujących twórców; jej specyfiką jest stale powiększający się zbiór obrazów laureatów oraz uczestników Biennale Malarstwa  „Bielska Jesień".

 

 

Andrzej Urbanowicz, Źrenica, olej, płyta, Ø 86,5 cm, 2007

Najważniejszą dziedziną sztuki, która tworzy główny trzon kolekcji, jest malarstwo. Związane jest to z profilem galerii, która promuje malarstwo m.in. poprzez organizowany tu od 1960 roku Ogólnopolski Konkurs Malarstwa Współczesnego „Bielska Jesień" (od 1995 roku w cyklu dwuletnim pod nazwą Biennale Malarstwa „Bielska Jesień"). W zbiorach galerii znajduje się kilkanaście obrazów z różnych okresów tego konkursu. Od 1992 roku tradycją stało się kupowanie do zbiorów Galerii prac laureatów Grand Prix „Bielskiej Jesieni". Dzięki temu kolekcja wzbogaciła się o prace tak znakomitych artystów jak: Andrzej Szewczyk (Pola Elizejskie, 1992), Wilhelm Sasnal (Rower damski; Rower męski, 1999), Wojciech Leder (Bez tytułu, 1997), Rafał Borcz (Bez tytułu, 2001), Karolina Zdunek (dyptyk Wnętrze + Blok, 2005).
Od 2007 roku laureaci Grand Prix "Bielskiej Jesieni" przekazują nieodpłatnie nagrodzoną pracę do kolekcji galerii. W ten sposób zbiór wzbogacił się o pracę Wojciecha Kubiaka i Lidii Krawczyk - laureatów Grand Prix "Bielskiej Jesieni 2007" (I. i L. z cyklu Genderqueer, 2007), Kamila Kuskowskiego (Obraz V z cyklu Antysemityzm wyparty, 2009) i nagrodzoną Grand Prix 40. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2011" pracę Jakuba Ciężkiego pt. Rusztowanie (2010).

 

 

Wilhelm Sasnal, Rower damski, Rower męski, 1999, Grand Prix 34. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 1999

Do kolekcji trafiają także prace artystów, których wystawy indywidualne goszczą w przestrzeni Galerii Bielskiej BWA - są to dzieła znakomitych artystów polskich m.in.: Józefa Hałasa, Stasysa Eidrigeviciusa, Stanisława Fijałkowskiego, Zdzisława Nitki, Teresy Murak i Andrzeja Szewczyka, Bożeny Grzyb-Jarodzkiej, Pawła Jarodzkiego, Urszuli Broll oraz Andrzeja Urbanowicza, Leona Tarasewicza i Jerzego Kosałki.       Karolina Zdunek, Wnętrze + Blok 1, olej na płótnie, 190 x 250 cm, 2005, Grand Prix 37. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2005     Karolina Zdunek, Wnętrze + Blok 2, olej na płótnie, 190 x 250, 2005, Grand Prix 37. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2005

 

 

 

        Wojciech Kubiak, Lidia Krawczyk, I. i L. z cyklu Genderqueer, olej, płotno, 195 x 195 cm, Grand Prix 38. Biennale Malarstwa Bielska  2007                                Natalia LL, Sztuka konsumpcyjna, fotografia, 1972

 

W 2011 roku Galeria wydała album „Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA" prezentujący wybranych 100 artystów, ukazujący 215 reprodukcji, wraz z ich opisem i bogatą biografią prezentowanych autorów.

W tym czasie kolekcja wzbogaciła się o prace takich malarzy jak m.in.: Grzegorz Sztwiertnia, Jacek Malicki, Jerzy Truszkowski, czy reprezentujących miejscowe środowisko rzeźbiarzy: Bronisława Krzysztofa i Krystyny Pasterczyk.
W 2012 roku, dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Regionalne kolekcje sztuki współczesnej", Galeria wzbogaciła się o 22 prace wybitnych polskich artystów oraz cenionych twórców młodego pokolenia, których twórczość pokazywana była w Bielsku-Białej, a także o obrazy z ostatniego 40. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2011".
Autorzy zakupionych prac: Rafał Borcz, Dariusz Fodczuk, Ryszard Grzyb, Izabela Gustowska, Paweł Hajncel, Koji Kamoji, Kijewski/Kocur, Katarzyna Kmita, Zofia Kulik, Andrzej Lachowicz, Zbigniew Libera, Robert Maciejuk, Paweł Matyszewski, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Jakub Pieleszek, Marek Rogulski, Jacek Sempoliński, Paweł Susid.

W planach Galerii jest dalsze powiększanie zbiorów, głownie o obrazy związane z „Bielską Jesienią", najważniejsze dokonania z dziedziny fotografii oraz o dzieła artystów należących już do klasyków polskiej sztuki.

Prace zakupione w 2012 roku >>

Prace zakupione w 2013 roku >>

Prace zakupione w 2014 roku >>

_________________________________________________________________

Bibliografia Kolekcji jest opracowywana sukcesywnie w miarę jej rozwoju.

BIBLIOGRAFIA KOLEKCJI (PLIKI PDF) >>

 

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>