PROJEKT "RZEKA" - PROGRAM DNIA

Bielsko-Biała, 21 marca 2011

Miejsce: początek działań - przestrzeń nad brzegiem rzeki Białej, w miejscu, gdzie wpływa potok Straconka (rejon ul. Leszczyńskiej 40); zakończenie - most na Białej, ul. 11 Listopada
5.37 - wschód słońca
Usypywanie mandali dla Rzeki - Jacek Bożek

8.30 - 10.00*
Poranny „Marsz dla Wody" - spacer z udziałem zaproszonych gości połączony z prezentacją walorów ekologicznych i kulturowych rzeki Białej
W Marszu uczestniczy około 30 osób (pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń)

Miejsce: most na Białej, ul. 11 Listopada
10.00 - 10.30
Topienie Marzanny wykonanej przez uczniów Technikum Weterynarii Ośrodka Edukacji „Sokrates"
Symboliczne powitanie Wiosny

 

Miejsce: Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 11, godz. 11.00-18.10

Międzynarodowa konferencja
WODA I JEJ ZNACZENIE W PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU EKOSYSTEMÓW

Prowadzenie konferencji:
Ewa Podolska - dziennikarka Radia TOK FM
Jacek Bożek - prezes Klubu Gaja

Program konferencji**:

10.00 - 11.00 - rejestracja gości

11.00 - 11.20 - rozpoczęcie konferencji
Powitanie gości. Prezentacja wystawy „Biała nad Białą" - Agata Smalcerz, dyrektor Galerii Bielskiej BWA  
Wystąpienie Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta

11.20 - 11.40
„Finansowe wsparcie NFOŚiGW projektów chroniących zasoby wodne" - Małgorzata Skucha, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska

11.40 - 12.10
„Ramowa Dyrektywa Wodna i udział społeczny w jej wprowadzaniu" - Anna Żmuda, przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Polska

12.10 - 13.00
„Landscape Park - Schwalm" - Reinhard Kaul, psychiatra, psychoterapeuta, aktor, Niemcy
13.00 -13.20 - pytania

13.20 - 14.30 - lunch

14.30 - 15.00
„Zaadoptuj rzekę" - Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja, Polska 

15.00 - 15.30
„Międzynarodowa Platforma River//Cities - kultura dla rozwoju przestrzeni publicznych nad rzekami" - Agnieszka Wlazeł, prezes Fundacji Impact, Polska

15.30 - 15.45
„World Water Week w Sztokholmie" - Katarzyna Andrzejewska, kierownik Projektu World Water Week w Sztokholmie, Szwecja

15.45 - 16.30
„Festiwal Tamizy w Londynie - budowanie poparcia dla rozwoju terenów nadrzecznych (społeczny, polityczny i ekologiczny wpływ wydarzeń kulturalnych)" - Kitty Ross, dyrektor programowy Festiwalu Tamizy, Anglia

16.30 - 16.45
„Kromparek - kultura kontra natura" - Jacek Zachara, prezes Stowarzyszenia Olszówka, Polska

16.45 - 17.00
„Prezentacja głównych ujęć i systemów uzdatniania wody w AQUA SA" - Krzysztof Filipek, wiceprezes Zarządu AQUA SA

17.00 - 18.00
Film Marka Kamińskiego „Ekspedycja Wisła"

18.10 - zakończenie konferencji

18.30 - 20.00
Wieczorny „Marsz dla Wody" (uczestniczy kilkunastoosobowa grupa)


Miejsce: pasaż Galerii Sfera, plac i nadbrzeże Białej, ul. Mostowa 5

20.00 - 21.00
Performans nad Białą -
świętowanie pierwszego dnia wiosny z mieszkańcami miasta

20.00  Art Color Ballet - taniec żywiołów: muzyka, światło, woda (pasaż Galerii Sfera)

20.30  Instalacja artystyczna Waldemara Rudyka
- zakończenie budowy rzeźby ekologicznej (nadbrzeże Białej, ul. Mostowa 5)

20.40 - JAKA RZEKA? - projekcja nad rzeką (nadbrzeże Białęj, ul. Mostowa 5)

 


Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie go do 17 marca 2011 roku na adres konferencja@galeriabielska.pl
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Formularz do pobrania: www.galeriabielska.pl w zakładce Projekt „Rzeka"

 

* Osoby chętne do uczestniczenia w wydarzeniach plenerowych proszone są o zabranie odpowiedniego okrycia i obuwia.
** Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

 

Galeria Bielska BWA, 43-300 Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 11
tel./faks 33 812 58 61, 33 812 41 19 ; e-mail: info@galeriabielska.pl, www.galeriabielska.pl

Urząd Miejski www.um.bielsko.pl; Klub Gaja www.klubgaja.pl; Galeria Sfera www.sfera.com.pl


Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>