Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych 2011

REGULAMIN

1.    Zaproszenie do udziału w Bielskim Festiwalu Sztuk Wizualnych 2011 kierowane jest do środowisk artystycznych w Bielsku-Białej i regionie (oraz do twórców zamieszkałych poza granicami miasta i kraju, ale odczuwających z Bielskiem-Białą silne więzi).

2.    W wystawie mogą brać udział artyści profesjonalni, dyplomanci wyższych uczelni plastycznych oraz absolwenci kierunków artystycznych szkół wyższych, jak też inni artyści, których prace zostaną zakwalifikowane przez Komisję Kwalifikacyjną wystawy.

3.    Na wystawę przyjmowane będą prace wykonane w latach 2008 - 2011 w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, wideo, instalacja, tkanina. Prace fotograficzne prezentowane będą w Galerii B&B i podlegać będą wyborowi kuratorów tego pokazu: Inez i Andrzeja Baturo. Prace z zakresu ceramiki prezentowane będą w sali wystaw czasowych Muzeum w Bielsku-Białej.

4.    Zgłoszenia do udziału w wystawie należy dokonać poprzez kartę zgłoszenia wraz z wymaganą informacją o autorze (w wersji elektronicznej, tylko w przypadkach wyjątkowych dopuszczalna jest forma zgłoszenia na papierze), własnym zdjęciem portretowym oraz dokumentacją fotograficzną zgłoszonych prac w wersji elektronicznej (w rozdzielczości 300 DPI) lub w formie odbitek czy diapozytywów. Każdy z artystów może zgłosić 3 propozycje. Poliptyki nie będą traktowane, jako jedna praca. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 25 marca 2011 roku na adres Biura Organizacyjnego Festiwalu.

5.    W przypadku braku możliwości sfotografowania prac - tak, by przekazać ich dokumentację w formie wymaganej przez organizatorów - może to zrobić fotograf w Galerii Bielskiej BWA za odpłatnością (30 zł). Prace do sfotografowania prosimy dostarczyć w terminie od 22 do 25 marca 2011 roku.

6.    Wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać potwierdzenie wpłaty  30 zł na konto:
93 1240 4142 1111 0000 4825 7514, jako udział w kosztach organizacyjnych Festiwalu.

7.    Każdy artysta, który spełnia wymogi regulaminu, może wziąć udział w wystawie, jednak Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tylko jednej pracy na wystawę,
ze względu na ograniczone możliwości przestrzenne.  

8.    Prace na wystawę należy dostarczyć w terminie od 1 do 10 czerwca 2011 roku,
w godzinach od 8.00 do 15.00 pod adres: Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała (w przypadku fotografii i prac ceramicznych ich dostarczenie należy uzgodnić z Galerią B&B i Muzeum).

9.    Spośród uczestników wystawy dyrektor Galerii Bielskiej BWA wybierze najciekawszego, najbardziej obiecującego autora, któremu Galeria zaproponuje indywidualną wystawę twórczości w 2012 roku.

10.   Podczas wernisażu zostanie wręczona Nagroda Okręgu ZPAP w Bielsku-Białej
za całokształt pracy twórczej.

11.  Koszty dostarczania i odsyłania prac oraz ich ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu ponoszą autorzy. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności
za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.

12.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania reprodukcji prac w mass mediach oraz wykonywania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów, kaset wideo oraz filmów w celach promocyjnych festiwalu, bez uiszczania honorarium autorskiego.

13.  Przewiduje się druk katalogu z reprodukcjami prac i szerszą informacją o autorze. Każdy uczestnik wystawy otrzyma jeden bezpłatny egzemplarz.

14.  Otwarcie wystawy nastąpi 17 czerwca 2011 roku. Wystawa potrwa do 28 sierpnia 2011 roku.

15.  Prace biorące udział w wystawie należy odebrać w terminie od 29 sierpnia do 11 września 2011 lub zgłosić chęć pokrycia kosztów przesyłki pod wskazany adres.
W przeciwnym wypadku przechodzą one na własność organizatorów.

 

Dyrektor Galerii Bielskiej BWA: Agata Smalcerz

Prezes ZPAP Okręg Bielsko-Biała: Renata Szułczyńska

BIURO ORGANIZACYJNE BIELSKIEGO FESTIWALU SZTUK WIZUALNYCH

Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała

tel./faks 33 812 58 61, 33 812 41 19

info@galeriabielska.pl, www.galeriabielska.pl

 

Zgłoszenia w formie elektronicznej należy nadsyłać na adres mailowy:  info@galeriabielska.pl
z dopiskiem BFSW    

Osoba do kontaktów - Elżbieta Sokołowska, tel. 509 844 383


Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>