Małgorzata Markiewicz ESC. WYJŚCIA EWAKUACYJNE

Tematem najnowszego projektu Małgorzaty Markiewicz, którego premiera odbyła się
w Galerii Bielskiej BWA, jest poszukiwanie wyjść ewakuacyjnych, co jest wynikiem znalezienia się w opresyjnej sytuacji. Wyjścia te stają się drogami ucieczki - ucieczki z ciasnoty wspólnej przestrzeni do innego świata, innego wymiaru egzystencji. "Ciasnota przestrzenna i emocjonalna mieszkania dzielonego z innymi może doprowadzić do zmniejszania swojej obecności duchem, ale również i ciałem. Redukcja skali, redukcja potrzeby dzielenia wspólnej niegdyś przestrzeni, powoduje przeniesie do innego wymiaru,
w którym własny świat, własny kąt jest redefiniowany i budowany na nowo" - określa Małgorzata Markiewicz.

 

Małgorzata Markiewicz, z cyklu ESC. Wyjście ewakuacyjne, 2010, obiekt, fotografia  Małgorzata Markiewicz, z cyklu ESC. Wyjście ewakuacyjne, 2010, obiekt, fotografia  Małgorzata Markiewicz, z cyklu ESC. Wyjście ewakuacyjne, 2010, obiekt, fotografia

 

Czy budowanie na nowo własnego kąta jest tak proste, jak naciśnięcie na klawiaturze komputera klawisza "Esc"? Odpowiedzi należy szukać w 10 fotografiach, na których artystka ukazuje siebie w nowym wymiarze.

Małgorzata Markiewicz urodziła się w 1979 roku w Krakowie. Jest absolwentką Wydziału Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała na Wydziale Rzeźby w Pracowni Działań Medialnych prof. Antoniego Porczaka w 2004 roku.
Jest artystką multimedialną - realizuje obiekty, fotografie, akcje, projektuje ubrania. W swojej sztuce dotyka problematyki genderowej. Brała udział w ważnych wystawach zbiorowych i festiwalach, m.in. w Festiwalu młodej sztuki „Novart.pl" (2002), wystawie zbiorowej w Zachęcie „Boys and Girls" (2004), IV Triennale Młodych „Bez tytułu" w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, „Święcie kobiet" w Krakowie (2004), „Kobieta o kobiecie" w Galerii Bielskiej BWA (2007). Miała kilkanaście wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą, uczestniczyła w rezydencjach artystycznych w Finlandii i USA.

Kurator wystawy - Agata Smalcerz

wróć


Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>