Konferencja prasowa w Gemini Park, od lewej prezes spółki Gemini Holdings Rafał Sonik, Prezydent Miasta Bielska-Białej Jacek Krywult, Leon Tarasewicz, dyrektor Galerii Bielskiej BWA Agata Smalcerz, 14 grudnia 2009, fot. K. Morcinek  Konferencja prasowa w Gemini Park, od lewej prezes spółki Gemini Holdings Rafał Sonik, Prezydent Miasta Bielska-Białej Jacek Krywult, Leon Tarasewicz, dyrektor Galerii Bielskiej BWA Agata Smalcerz, 14 grudnia 2009, fot. K. Morcinek

 

Konferencja prasowa w Gemini Park, 14 grudnia 2009, fot. K. Morcinek  Konferencja prasowa w Gemini Park, od lewej prezes spółki Gemini Holdings Rafał Sonik, Prezydent Miasta Bielska-Białej Jacek Krywult, Leon Tarasewicz, 14 grudnia 2009, fot. K. Morcinek

 

Konferencja prasowa w Gemini Park, od lewej prezes spółki Gemini Holdings Rafał Sonik, Prezydent Miasta Bielska-Białej Jacek Krywult, Leon Tarasewicz, dyrektor Galerii Bielskiej BWA Agata Smalcerz, 14 grudnia 2009, fot. K. Morcinek  Fotografia "Panoramy Siedmiogrodzkiej" - dar prezesa Rafała Sonika dla prezydenta Jacka Krywulta, fot. K. Morcinek

 

Uroczyste odsłonięcie muralu, od lewej Prezydent Miasta Bielska-Białej Jacek Krywult, Leon Tarasewicz, prezes spółki Gemini Park Rafał Sonik, 14 grudnia 2009, fot. K. Morcinek  Uroczyste odsłonięcie muralu, od lewej prezes spółki Gemini Holdings Rafał Sonik, Prezydent Miasta Bielska-Białej Jacek Krywult, 14 grudnia 2009, fot. K. Morcinek

 

Odsłonięcie muralu i tablicy, od lewej Prezydent Miasta Bielska-Białej Jacek Krywult, dyrektor Galerii Bielskiej BWA Agata Smalcerz, Leon Tarasewicz, prezes spółki Gemini Holdings Rafał Sonik, 14 grudnia 2009, fot. K. Morcinek  Uroczyste odsłonięcie muralu i tablicy, 14 grudnia 2009, fot. K. Morcinek

 

Odsłonięcie muralu i tablicy, prezes spółki Gemini Holding Rafał Sonik, Prezydent Miasta Bialska-Białej Jacek Krywult, 14 grudnia 2009, fot. K. Morcinek  Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej mozaikę Ignacego Bieńka, 14 grudnia 2009, fot. K. Morcinek


Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>