Galeria Bielska BWA ogłasza konkurs na uczestnictwo w programie rezydencji artystycznych „Incydenty 2009". Organizowany przez Galerię program rezydencji kierowany jest do artystów polskich i norweskich, jego celem jest stworzenie obiektów w przestrzeni publicznej miasta Bielska-Białej: rzeźb, instalacji, murali etc. Zgłoszone do konkursu prace powinny nawiązywać tematycznie do specyfiki Bielska-Białej, wynikającej min. z jego geograficznego usytuowania na pograniczu, wielokulturowej historii, do teraźniejszości miasta, związanej z transformacją ustrojową lub też mogą być wizją jego przyszłości. Powstałe prace będą jednocześnie stanowić element promocji projektu "Lokomotywa".
„Incydenty 2009" są jednym z działań artystycznych w ramach projektu „Lokomotywa - strategia rozwoju klastrów", realizowanego przez Galerię Bielską BWA w partnerstwie
z Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej oraz Oslo Teknopol w Oslo, dofinansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy.
Jest to czwarta edycja rezydencji artystycznych „Incydenty". Dwie pierwsze edycje odbyły się w Cieszynie i Czeskim Cieszynie (w 2006 roku, organizowane przez Śląski Zamek Sztuki
i Przedsiębiorczości i KaSS Strelnice), trzecia edycja, pod nazwą „Incydenty 3x3" -
w Wakefield w Wielkiej Brytanii (w 2008 r., organizowane przez The Art House
we współpracy z Galerią Bielską BWA).
W rezydencjach „Incydenty 2009" mogą brać udział artyści profesjonalni oraz dyplomanci wyższych uczelni artystycznych z Polski i Norwegii. Uczestnicy rezydencji zostaną wybrani drogą konkursu przeprowadzonego przez Galerię Bielską BWA w partnerstwie z organizacją 0047 z Oslo http://0047.org/ i Hordaland Kunstsenter z Bergen www.kunstsenter.no.
Program rezydencji zakłada również gościnny udział znanego artysty - „mistrza", który współpracować będzie przez trzy dni z grupą artystów-rezydentów oraz poprowadzi otwarty wykład dla widzów i gości zewnętrznych.
Zakwaterowanie, wyżywienie, honoraria oraz koszty realizacji prac będą pokryte przez Galerię Bielską BWA. Wernisaż powstałych prac artystycznych, zrealizowanych przez artystów norweskich i polskich w przestrzeni Bielska-Białej będzie miał miejsce w czwartek,
1 października 2009 roku.


Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>