Otwarcie wystawy, Alfred Biedrawa, 20 kwietnia 2009

 

  Otwarcie wystawy, od lewej dyrektor Galerii Bielskiej BWA Agata Smalcerz i menadżer projektu Helena Dobranowicz, 20 kwietnia 2009  Otwarcie wystawy, od lewej zastępca dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej Sabina Staniura, Jagoda Adamus, Lidia Sztwiertnia, Halica Gocyła-Kocyba, 20 kwietnia 2009

 

  Otwarcie wystawy, 20 kwietnia 2009  Otwarcie wystawy, 20 kwietnia 2009


Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>