Agata Smalcerz - "Natalia we śnie" (wstęp do książki Natalii LL "Sny i śnienia"

"Sny i śnienia" są drugą częścią projektu, mającego na celu przybliżenie mało znanego aspektu twórczości Natalii LL, obejmującego jej teksty pisane od 1970 do 2004 roku.
Zebranie i opublikowanie, wraz z tłumaczeniem na język angielski, tekstów dotyczących teorii sztuki, odnoszących się do jej własnej twórczości, ale też i do współcześnie pojawiających się tendencji artystycznych czy nowych kierunków w sztuce, było celem zrealizowanym w 2004 roku w postaci książki "Natalia LL. Texty. Teksty Natalii LL. O twórczości Natalii LL", towarzyszącej wystawie artystki pt. "Podsumowania" w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej. Książka ta ukazuje jedno oblicze Natalii LL: racjonalne, bazujące na intelekcie, jasne i klarowne. Oprócz tekstów autorskich Natalii LL znalazły się w niej teksty krytyków i historyków sztuki, polskich i zagranicznych.
Książka "Sny i śnienia" to odmienny wizerunek Natalii LL. Związany z podświadomością, z emocjami, intuicją, tym, co niejasne i ukryte. Sfera snu, okres wyłączenia percepcji zmysłowej to niebagatelna część naszego życia, najmniej uchwytna i najsłabiej poznana. Artystka usiłowała badać ją w sposób niemal naukowy: zapisywać treść snów, analizować ich profetyczne znaczenia, znajdywać miejsca do śnienia, które mogą wywołać odmienne stany świadomości (np. seanse w piramidzie). Jednocześnie wykorzystała swoje zainteresowania snem w sztuce, przygotowując niezwykłe seanse "Śnienia".
"Śnienia", mające związek ze sztuką performance, były niezwykłymi obrzędami odbywającymi się publicznie, z założenia niedostępnymi jednak w warstwie wewnętrznej widzom, mogącym jedynie oglądać pogrążoną we śnie artystkę. Czasem Natalię LL zastępowała modelka, ona sama zaś czytała teksty lub prowokowała dyskusję, jednak zawsze obecny w nich był element wyłączonej świadomości.
Niniejsza książka, pomyślana jako druga część całości, może być czytana i rozpatrywana samodzielnie. Zawiera teksty Natalii LL, uporządkowane chronologicznie od najstarszego z 1957 roku do najnowszego z 2003 roku, opisujące jej najbardziej niezwykłe marzenia senne, a także kilka tekstów dotyczących "Śnień" autorstwa Natalii LL i teoretyków specjalizujących się w problematyce snu.
Wydanie książki towarzyszy wystawie "Całość części" w BWA Wrocław - Galerie Sztuki Współczesnej.

wróć


Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>