Wstęp Agaty Smalcerz

Fotografia od niedawna dopiero zdobyła sobie pełnoprawną pozycję wśród różnorodnych dziedzin współczesnej sztuki. Wielu artystów porzuciło tradycyjne malarstwo czy rzeźbę na rzecz tego medium, które wciąż ujawnia nowe, niezwykłe możliwości. Głównie z powodu konieczności użycia techniki do jej realizacji zaliczana jest do mediów nowoczesnych, obok jeszcze młodszych: wideo-artu, sztuki komputerowej czy netartu. Ponieważ z kolei jest wśród nich dziedziną najstarszą, uprawianą od ponad półtora wieku, dysponuje sporym już dorobkiem teoretycznym.
Adam Sobota swoje przemyślenia z dziedziny krytyki oraz teorii i filozofii fotografii publikuje od kilkudziesięciu lat. Te bardzo interesujące teksty dostępne dotąd były tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Książka "Konceptualność fotografii", wydana przez Galerię Bielską BWA, umożliwia Czytelnikom zapoznanie się z wieloma z nich, według wyboru dokonanego przez autora. Artyści, którym poświęcił kilka rozdziałów, w większości nie ograniczają się do tej jednej dziedziny, choć należą do klasyki polskiej fotografii. To dowód, że fotografia nie jest tylko domeną fotografików, ale medium, z którego korzystają - i znacznie wzbogacają jego rozumienie - artyści sztuk wizualnych. Reprodukowane zdjęcia umożliwią Czytelnikowi porównanie opisów i analiz z dziełem, choć często mogą tylko zasygnalizować problem - jeśli praca jest bardziej rozbudowana.
Mam nadzieję, że publikacja ta stanie się cenną pozycją wśród książek nie tylko o fotografii, ale i o sztuce współczesnej.

wróć


Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>