EDUARD OVČÁČEK, LETTERSTORY.CZ - fotorelacja

Fotorelacja z otwarcia wystawy Eduarda Ovčáčka - LETTERSTORY.CZ oraz oprowadzania kuratorskiego, 21 listopada 2014
fot. Krzysztof Morcinek


EDUARD OVČÁČEK, LETTERSTORY.CZ, oprowadzanie kuratorskie w dniu 21 listopada 2014., od lewej: Agata Smalcerz – dyrektor Galerii Bielskiej BWA, Eduard Ovčáček, Jakub Adamec – kurator wystawy, fot. K. Morcinek

EDUARD OVČÁČEK, LETTERSTORY.CZ, oprowadzanie kuratorskie w dniu 21 listopada 2014., fot. K. Morcinek

EDUARD OVČÁČEK, LETTERSTORY.CZ, oprowadzanie kuratorskie w dniu 21 listopada 2014., od lewej: Eduard Ovčáček, Jakub Adamec – kurator wystawy , fot. K. Morcinek

EDUARD OVČÁČEK, LETTERSTORY.CZ, oprowadzanie kuratorskie w dniu 21 listopada 2014., fot. K. Morcinek

EDUARD OVČÁČEK, LETTERSTORY.CZ, oprowadzanie kuratorskie w dniu 21 listopada 2014., fot. K. Morcinek

EDUARD OVČÁČEK, LETTERSTORY.CZ, oprowadzanie kuratorskie w dniu 21 listopada 2014., od lewej: Jakub Adamec  – kurator wystawy i Eduard Ovčáček, fot. K. Morcinek

EDUARD OVČÁČEK, LETTERSTORY.CZ, oprowadzanie kuratorskie w dniu 21 listopada 2014, od lewej:  Jakub Adamec  – kurator wystawy i Eduard Ovčáček, fot. K. Morcinek

EDUARD OVČÁČEK, LETTERSTORY.CZ, oprowadzanie kuratorskie w dniu 21 listopada 2014., fot. K. Morcinek

EDUARD OVČÁČEK, LETTERSTORY.CZ, wernisaż wystawy, od lewej: doc. dr Zbyněk Janáček, Eduard Ovčáček, Agata Smalcerz – Dyrektor Galerii Bielskiej BWA, Milada Hejmejová – była wiceburmistrz Trzyńca, Jakub Adamec – kurator wystawy oraz Regina Szpyrcova, fot. K. Morcinek

EDUARD OVČÁČEK, LETTERSTORY.CZ, wernisaż wystawy, od lewej: Eduard Ovčáček, Agata Smalcerz, Zbyněk Janáček, Milada Hejmejová – była wiceburmistrz Trzyńca , Jakub Adamec, Regina Szpyrcova, Naczelnik Wydziału Kultury Jerzy Pieszka, fot. K. Morcinek

EDUARD OVČÁČEK, LETTERSTORY.CZ, wernisaż wystawy, słowo wstępne wygłasza Zbyněk Janáček, fot. K. Morcinek

EDUARD OVČÁČEK, LETTERSTORY.CZ, wernisaż wystawy, od lewej: Eduard Ovčáček, Agata Smalcerz, była wiceburmistrz Trzyńca – Milada Hejmejová ,fot. K. Morcinek

EDUARD OVČÁČEK, LETTERSTORY.CZ, wernisaż wystawy, od lewej: Eduard Ovčáček, Agata Smalcerz, Jerzy Kronhold, fot. K. Morcinek

EDUARD OVČÁČEK, LETTERSTORY.CZ, wernisaż wystawy, od lewej: Agata Smalcerz, Eduard Ovčáček, Milada Hejmejová – była wiceburmistrz Trzyńca , Jerzy Pieszka – Naczelnik Wydziału Kultury, fot. K. Morcinek

EDUARD OVČÁČEK, LETTERSTORY.CZ, wernisaż wystawy, Jakub Adamec i Stanisław Niemczyk, fot. K. Morcinek

EDUARD OVČÁČEK, LETTERSTORY.CZ, Jiři Jůza – dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrawie i Zbyněk Janáček, fot. K. Morcinek

EDUARD OVČÁČEK, LETTERSTORY.CZ, wernisaż wystawy, fot. K. Morcinek

EDUARD OVČÁČEK, LETTERSTORY.CZ, wernisaż wystawy, Milada Hejmejová – była wiceburmistrz Trzyńca, fot. K. Morcinek

EDUARD OVČÁČEK, LETTERSTORY.CZ, wernisaż wystawy, fot. K. Morcinek

EDUARD OVČÁČEK, LETTERSTORY.CZ, wernisaż wystawy, fot. K. Morcinek

EDUARD OVČÁČEK, LETTERSTORY.CZ, wernisaż wystawy, Jerzy Kronhold w rozmowie z Eduardem Ovčáčkiem,  fot. K. Morcinek

 

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>