II etap konkursu (decyzje jury)


II ETAP KONKURSU

Ostateczny werdykt jury
Do wystawy zakwalifikowano 78 prac 42 artystów

W dniach 5-6 października 2013 roku w Galerii Bielskiej BWA odbyły się obrady jury nagradzającego  41. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2013". Jurorzy oceniali oryginały prac. W niektórych przypadkach jurorzy zweryfikowali swoje wybory dokonane podczas pierwszych obrad na podstawie wersji elektronicznych prac - takie prawo daje im regulamin. Głosowanie odbywało się w sposób jawny, większością głosów.

Obrady jury

 

Obrady jury

 

Obrady jury; od lewej Grażyna Cybulska (kuratorka), Paweł Jarodzki, Piotr Rypson, Kamil Kuskowski, Anna Nawrot, Agata Smalcerz, fot. Jacek Rojkowski

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>