INFORMACJE DOTYCZĄCE I ETAPU KONKURSU


I ETAP KONKURSU

W dniach 30 czerwca i 1 lipca br. odbyło się posiedzenie jury kwalifikującego prace do 41. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2013".
Obrady poprzedzone było dokonanym przez jurorów indywidualnym przeglądem prac prezentowanych online na stronie internetowej Biennale: www.bj.galeriabielska.pl , na podstawie którego każdy z członków komisji przedstawił do udziału w wystawie listę rekomendowanych obrazów. Preselekcja obejmowała 3.048 prac 701 artystów, którzy nadesłali prawidłowo swoje zgłoszenia, zgodnie z Regulaminem 41. Biennale „Bielska Jesień 2013".

W posiedzeniu Jury w dniu 30 czerwca 2013 wzięli udział:

Paweł Jarodzki - artysta, kurator galerii Awangarda BWA Wrocław - Galerie Sztuki Współczesnej, profesor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa i Rzeźby, przewodniczący jury,
Kamil Kuskowski - artysta, kurator, dziekan Wydziału Nowych Mediów i Malarstwa Akademii Sztuki w Szczecinie, profesor zwyczajny (laureat Grand Prix 39. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2009"),
Anna Nawrot - artystka, kuratorka, od 1985 roku prowadzi autorską Galerię Biała w Lublinie,
Agata Smalcerz - historyk sztuki, krytyk, kurator, dyrektor Galerii Bielskiej BWA.
oraz zaocznie
Piotr Rypson - krytyk sztuki, kurator, publicysta, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie

Zgłoszenia  nadesłało  701 artystów, którzy zaproponowali do konkursu 3.048  prac.
W wyniku przeglądu prac i dyskusji jury podjęło decyzję o zakwalifikowaniu do wystawy pokonkursowej 120 prac autorstwa 57 artystów.

 

Lista 120 artystów zakwalifikowanych do II etapu konkursu oraz tytuły prac >>

Drugie posiedzenie jury - jury nagradzającego, podczas którego zostanie wyłoniony zdobywca nagrody Grand Prix, a także laureaci pozostałych nagród i wyróżnień odbędzie się 5 października 2013 roku.

Uwaga. Po oglądzie elektronicznym prac jury - przewidując różnice w ocenie oryginałów - zgodnie z regulaminem Biennale, zastrzegło sobie w II etapie konkursu prawo do odrzucenia obrazów po obejrzeniu ich w wersji oryginalnej.

Tekst protokołu z obrad jury 30 czerwca 2013 roku >>

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>