INFORMACJE O NOWOŚCIACH EDYCJI 2013 I NOWEJ FORMULE KONKURSU


Nowa otwarta formuła konlkusru
Prace ocenią jurorzy i internauci *

Tegoroczne, 41. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2013" jest edycją nowatorską i przełomową. Nie tylko w 51-letniej historii bielskiego konkursu, ale także konkursów malarskich w ogóle. Wprowadzone przez organizatora zmiany dotyczą zarówno formuły konkursu - otwarty został po raz pierwszy także dla malarzy nieposiadających dyplomu Akademii Sztuk Pięknych i tytułu magistra sztuki, jak i rozwiązań technologicznych, wykorzystujących w szerokim zakresie Internet - uczestnicy rejestrowali się i nadsyłali prace wyłącznie online na specjalnie utworzoną do tego celu stronę internetową „Bielskiej Jesieni".

Po raz pierwszy także Galeria Bielska BWA będzie popularyzować i promować nie tylko artystów zakwalifikowanych przez jury do wystawy, w tym laureatów nagród i wyróżnień, ale wszystkich, którzy zgłosili się do konkursu.
Przez ponad miesiąc, począwszy od 20 maja - do 30 czerwca, internauci będą mogli oglądać na stronie „Bielskiej Jesieni" www.bj.galeriabielska.pl w zakładce „Galeria zgłoszonych prac" blisko 3 tysiące nadesłanych na konkurs obrazów, a także wybrać najciekawszego  - ich zdaniem - artystę, spośród ponad 700 zarejestrowanych uczestników.
Drugi raz internauci wybiorą najciekawszą pracę - tym razem wyboru dokonają spośród prac zakwalifikowanych przez jury do wystawy, co nastąpi we wrzesniu br.

Dzięki otwartej formule „Bielskiej Jesieni 2013", wśród ponad 700 zgłoszonych artystów znalazło się ok. 130 malarzy nieposiadających dyplomu ASP. Są to licencjaci i studenci kierunków artystycznych, ale też osoby zajmujące się amatorsko malarstwem.

Agata Smalcerz, dyrektor Galerii Bielskiej BWA, członek jury, tak podsumowuje przełomowy pomysł otwarcia konkursu:

 

„Po kilku dekadach zachłyśnięcia się artystów możliwościami nowych mediów, ponownie wyraźnie widać coraz większe zainteresowanie malarstwem. Choć artyści odchodzą od malowania, zajmują się filmem, fotografią, performansem, okazuje się, że po latach wielu z nich powraca do malarstwa. Chcieliśmy dać szansę wszystkim malującym na zaprezentowanie swojej twórczości. Nie zaglądać w papiery, nie podpierać się dyplomem, ale spojrzeć na obraz. Umieszczając wszystkie nadesłane propozycje w Internecie, dajemy też widzom szansę przyjrzenia się im. Bardziej demokratyczne zasady przyciągnęły - okazuje się - dużo więcej zainteresowanych. Tym ciekawszy będzie wynik tegorocznego konkursu:  sama wystawa i laureaci. Ciekawe także jest porównanie wizerunku cyfrowego na ekranie komputera z oryginalnym obrazem - i choć nie wszystkim będzie to dane, warto wybrać się do Bielska-Białej jesienią aby tego doświadczyć".

 

Biorąc pod uwagę powszechność konkursu oraz tak dużą ilość uczestników i nadesłanych prac -  w obydwu przypadkach liczby te są prawie dwukrotnie większe niż podczas poprzedniej, „tradycyjnej" edycji „Bielskiej Jesieni" - było to przedsięwzięcie ogromne i trudne, ponieważ mechanizm zgłaszania online nie dla wszystkich artystów był zrozumiały, mimo publikowania na stronie internetowej wzorów i instrukcji „krok po kroku".

„Warto jednak pamiętać, iż taki rodzaj aplikacji stworzył możliwość szerokiej prezentacji w Internecie prac nadesłanych na biennale, i to już w pierwszej fazie konkursu, przed wstępną selekcją jury. Zatem o tych „odrzuconych" przez jurorów ktoś usłyszy, zobaczy ich prace, i to zobaczy je na stronie internetowej cieszącej się dużym uznaniem galerii, stronie odnotowującej po ogłoszeniu konkursu nawet kilkaset wejść dziennie, i to z kilkunastu krajów. Dla wielu artystów jest to znakomita promocja, otwarcie drogi do kontaktów z kolekcjonerami, kuratorami i galeriami, dla których taka internetowa wystawa, jest miarodajnym przeglądem tego, co jest najbardziej aktualne w polskim malarstwie" - podkreśla Grażyna Cybulska, kuratorka biennale.

 

UWAGA!

Zdjęcia wszystkich zgłoszonych do udziału w konkursie obrazów są zamieszczone na stronie internetowej „Bielskiej Jesieni": http://bj.galeriabielska.pl w zakładce „Galeria zgłoszonych prac".
Będzie je można oglądać od 20 maja do 30 czerwca 2013 roku.

Do 30 czerwca internauci mogą głosować na najciekawszego artystę. Zwycięzca - niezależnie od werdyktu jury - ma zagwarantowane uczestnictwo w wystawie dzięki prezentacji wybranej przez organizatorów pracy.

I nie będzie to ostatni głos internautów, ponieważ będą mogli także głosować na najlepszą - ich zdaniem - pracę.
Tym razem wybiorą spośród obrazów, które jury zakwalifikuje na wystawę podczas posiedzeenia we wrześniu br. I one będą prezentowane na stronie internetowej "Bielskiej Jesieni".
Informacja o wyborze zwycięskiego dzieła, tak jak i w przypadku konkursu na najciekawszego artystę, zostanie zamieszczona na wystawie przy nazwisku autora, na stronie internetowej galerii, a także trafi do mediów.

Z chwilą wyboru artystów do II etapu konkursu, na stronie internetowej „Bielskiej Jesieni" od 2 lipca pozostaną jedynie prace zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej.
Ostatecznej oceny prac i wyboru laureatów, jurorzy dokonają na podstawie oryginałów prac podczas drugiego posiedzenia na początku września br.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i otwarcie wystawy Galeria Bielska BWA:
piątek, 8 listopada 2013 roku o godz. 17.00.
W sobotę, 9 listopada, odbędzie się panel dyskusyjny o polskim malarstwie współczesnym.

Kurator 41. Biennale Malarstwa „Bielska jesień 2013" - Grażyna Cybulska.

 

Oddasz głos na artystę wybierając (oceniając) jedną z jego prac w I etapie konkursu, do 30 czerwca.
Pod każdym zdjęciem w „Galerii zgłoszonych prac" na stronie www.bj.galeriabielska.pl znajduje się 5 gwiazdek. Wybieramy ich dowolną ilość. Wszystkie punkty są sumowane i na tej podstawie wyłoniony zostanie zwycięzca głosowania. Nazwisko wybranego artysty pojawi się na stronie w pierwszych dniach lipca.
Uwaga. Podczas podliczania głosów oddanych na artystę pod uwagę brane będą tylko trzy obrazy z największą ilością wskazań.

 

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>