Fotorelacja z panelu Panel dyskusyjny „Magia - Pramatka Sztuki”,

Panel dyskusyjny „Magia Pramatka Sztuki”, 22 czerwca 2013. Fot. Justyna Łabądź


Panel dyskusyjny „Magia – Pramatka Sztuki”, 22 czerwca 2013, od lewej Agata Smalcerz – dyrektor Galerii Bielskiej BWA oraz Izabela Ołdak – kuratorka wystawy

Panel dyskusyjny „Magia – Pramatka Sztuki”, 22 czerwca 2013, od lewej Agata Smalcerz – dyrektor Galerii Bielskiej BWA oraz Izabela Ołdak – kuratorka wystawy

Panel dyskusyjny „Magia – Pramatka Sztuki”, 22 czerwca 2013, na zdjęciu Aldo Vargas-Tetmajer

Panel dyskusyjny „Magia – Pramatka Sztuki”, 22 czerwca 2013, wystąpienie Aldo Vargasa-Tetmajera

Panel dyskusyjny „Magia – Pramatka Sztuki”, 22 czerwca 2013, wystąpienie Dariusza Misiuny

Panel dyskusyjny „Magia – Pramatka Sztuki”, 22 czerwca 2013, wystąpienie Dariusza Misiuny

Panel dyskusyjny „Magia – Pramatka Sztuki”, 22 czerwca 2013, wystąpienie Dariusza Misiuny

Panel dyskusyjny „Magia – Pramatka Sztuki”, 22 czerwca 2013, wystąpienie Mirosława Piróga

Panel dyskusyjny „Magia – Pramatka Sztuki”, 22 czerwca 2013, wystąpienie Mirosława Piróga

Panel dyskusyjny „Magia – Pramatka Sztuki”, 22 czerwca 2013

Panel dyskusyjny „Magia – Pramatka Sztuki”, 22 czerwca 2013

powrót do strony >>

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>