Ogłoszenie konkursu

Galeria Bielska BWA ogłasza kolejną edycję konkursu dla artystów malarzy - 41. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2013" pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tegoroczna edycja jest nowatorska, organizatorzy poszerzyli formułę konkursu, który i tak charakteryzuje się otwartością dla twórców wszystkich pokoleń. Wyróżnia ją kilka zasadniczych zmian.
Po raz pierwszy organizatorzy dopuszczają do udziału w konkursie artystów malarzy nieposiadających dyplomu wyższej uczelni artystycznej. Swoje obrazy mogą zgłosić nie tylko osoby z tytułem magistra sztuki, ale też inni artyści zajmujący się malarstwem.
Chętni mogą nadesłać od trzech do pięciu prac (do tej pory istniała możliwość zgłoszenia nawet jednego obrazu). Dyptyk, tryptyk itp. liczony jest jako jedna praca.
Wszystkie zaproponowane do konkursu obrazy będą zamieszczone na stronie internetowej „Bielskiej Jesieni" http://bj.galeriabielska.pl od chwili ich zgłoszenia do daty pierwszego posiedzenia jury. Z chwilą wyłonienia artystów wybranych do II etapu konkursu, na stronie pozostaną jedynie prace zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej.
Zgłoszenia będzie można przesyłać - od 1 marca do 30 kwietnia - tylko w formie elektronicznej (online). W tym celu należy przygotować materiały w odpowiednich parametrach (podanych w regulaminie): reprodukcje prac, skan lub zdjęcie potwierdzenia opłaty za udział w konkursie oraz informacje do karty zgłoszenia (wzór karty na stronie).
Reprodukcje muszą być podpisane wg wzoru:
nazwisko, pierwsza litera imienia, tytuł (jeżeli długi to początek), rok, format (najpierw wysokość pracy, a później szerokość), technika (w skrócie); przykład: Nowak_J_Impresja_jesienna_2012_80x100_ol_pl .

W przypadku problemów technicznych będzie można nadesłać zgłoszenie drogą mailową; inna forma zgłoszenia prac nie jest możliwa.
Regulamin przewiduje także możliwość dostarczenia oryginałów prac w przypadku, kiedy dokumentacja fotograficzna nie może w pełni oddać rzeczywistych walorów dzieła. Autor po dokonaniu zgłoszenia on-line na stronie - może dostarczyć oryginały (do 30 kwietnia 2013 roku).

Skład jury podany zostanie pod koniec czerwca, wraz z ogłoszeniem informacji o wyborze artystów wyłonionych do udziału w drugim etapie konkursu. Ostateczna selekcja odbędzie się na podstawie oryginałów prac na początku września br.
Tak jak dotychczas, konkurs adresowany jest do uczestników bez żadnych ograniczeń dotyczących ich wieku.
O wysokości nagród i wyróżnień organizatorzy poinformują po ogłoszeniu grantów MKiDN na 2013 rok.

Nowością tegorocznej edycji biennale jest także jego własna strona internetowa pod nazwą Biennale Malarstwa Bielska Jesień - http://bj.galeriabielska.pl .
Opracowana przez wieloletnią kuratorkę biennale Grażynę Cybulską strona jest w całości poświęcona historii „Bielskiej Jesieni". Szczegółowo opisane i zilustrowane są wszystkie dotychczasowe edycje biennale (40) oraz wystawy kuratorskie „Bielskiej Jesieni" (7). W kategorii „edycje" zostali wymienieni wszyscy uczestnicy wystaw, podane są nazwiska jurorów, kuratorów, laureatów głównych nagród i wyróżnień wraz z wykazem nagrodzonych prac, wyszczególnieni są autorzy projektów graficznych, statuetek i aranżacji ekspozycji, opisane są katalogi wystaw, a także zamieszczona jest bibliografia odnosząca się do poszczególnych konkursów. Wykaz laureatów wszystkich konkursów ma swoją osobną zakładkę. Strona jest sukcesywnie aktualizowana uzupełniana o zdjęcia prac i krótkie życiorysy artystów uczestniczących w kolejnych edycjach i konkursów (kategorie: „artyści" i „prace").

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących tegorocznej edycji „Bielskiej Jesieni" należy kontaktować się z kuratorką - Grażyną Cybulską; e-mail: bielskajesien@galeriabielska.pl , tel. 509 404 123.

 

REGULAMIN KONKURSU >>

INSTRUKCJA REJESTRACJI UCZESTNIKA I ZGŁASZANIA PRAC >>

INFORMACJE ZAWARTE W KARCIE ZGŁOSZENIA >>


Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>