WYSTAWA KURATORSKA 2012 - REGULAMIN KONKURSU


OGŁOSZENIE KONKURSU
Konkurs na scenariusz i realizację wystawy kuratorskiej malarstwa
w cyklu „Bielska Jesień"
Organizator: Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej
Termin wystawy 5.10 - 18.11.2012
Galeria Bielska BWA po raz szósty ogłasza konkurs dla kuratorów na scenariusz wystawy prezentującej najistotniejsze zjawiska w polskim malarstwie współczesnym. Konkurs przeznaczony jest dla kuratorów profesjonalnie zajmujących się sztuką współczesną. Preferowane jest spojrzenie indywidualne, wnoszące nowe wartości i odmienny od utartych schematów punkt widzenia. Wystawa kuratorska odbywa się co dwa lata, na przemian z konkursem otwartym dla artystów malarzy - Biennale Malarstwa „Bielska Jesień", którego ostatnia, 40. edycja, odbyła się w 2011 roku. Do tej pory Galeria zorganizowała sześć prezentacji konkursowych według koncepcji wybranych kuratorów:
2000 - „Pomiędzy estetyką a metafizyką" - kurator: Bożena Czubak
2001 - „Zawody malarskie" - kurator: Adam Szymczyk
2004 - „Piękno, czyli efekty malarskie" - kuratorki: duet ex-girls, czyli Magdalena Ujma i Joanna Zielińska
2006 - „Obrazy jak malowane" - kurator: Jarosław Lubiak, współpraca Kamil Kuskowski
2008 - „Iluzja jako źródło cierpień" - kurator: Agnieszka Żechowska
2010 - „50 obrazów" - kurator: Agata Smalcerz (wystawa na 50-lecie Galerii, poza konkursem) Wystawa kuratorska „Bielska Jesień 2012" Terminy: 1. Propozycje scenariuszy wystawy kuratorskiej należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: bielskajesien@galeriabielska.pl
do 29 lutego 2012 roku
.
Jest to ostateczny termin dostarczenia projektów do galerii. 2. Zgłoszone projekty poddane zostaną ocenie Komisji kwalifikacyjnej Galerii Bielskiej BWA. 3. Ogłoszenie decyzji Komisji konkursu oraz powiadomienie zwycięskiego kuratora nastąpi 12 marca 2012 roku - informacja będzie zamieszczona na stronie www.galeriabielska.pl 4. Wystawa konkursowa odbędzie się w terminie od 5 października do 18 listopada 2012 roku; zorganizowana zostanie w całej przestrzeni wystawienniczej Galerii Bielskiej BWA. Oczekiwania organizatora: Przygotowanie scenariusza wystawy, który powinien zawierać:
1. Koncepcję i tytuł wystawy.
2. Określenie kosztów i sposobu realizacji projektu.
3. Listę nazwisk artystów zaproszonych przez kuratora do udziału w wystawie - istotne jest, aby istniała realna możliwość zaprezentowania prac zaproszonych artystów w ww. terminie (obowiązek uzyskania zgody artystów spoczywa na kuratorze).
4. Zdjęcia proponowanych prac (w wersji elektronicznej) ew. szkice i opisy prac, które mają dopiero powstać.
5. Esej poświęcony malarstwu uzasadniający wybór koncepcji (organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania eseju lub jego fragmentów w publikacjach i informacjach do mediów).
6. Koncepcję katalogu towarzyszącego ekspozycji. Do obowiązków kuratora wybranego do realizacji projektu będzie ponadto należeć: 1. Realizacja wystawy (przy współpracy Galerii Bielskiej BWA): koordynacja logistyki: umówienie odbioru prac i transportu; zaproszenie artystów na wernisaż lub montaż prac.
2. Aranżacja wystawy.
3. Opracowanie szczegółowej koncepcji katalogu. Galeria, jako wydawca, zastrzega sobie wpływ na ostateczny kształt katalogu.
4. Redakcja katalogu (z zachowaniem terminów umożliwiających druk katalogu przed otwarciem wystawy) oraz współpraca z projektantem graficznym katalogu.
5. Przygotowanie oprowadzania kuratorskiego po wystawie - w dniu wernisażu (ok. 30 min.)
6. Przygotowanie materiałów promocyjnych wystawy dla mediów. Galeria wybierze scenariusz, którego autor zostanie poproszony o realizację wystawy. Honorarium autorskie wynosi 9.000 zł netto.
Honorarium zawiera wszelkie koszty podróży kuratora, jego przyjazdu do Bielska-Białej oraz podróże po kraju w celu odbycia rozmów z artystami.
Galeria Bielska BWA zapewnia nocleg dla wybranego kuratora w czasie przygotowań oraz montażu i demontażu wystawy. Dodatkowych informacji udziela Grażyna Cybulska pod telefonem: 033 812 58 61, 033 812 41 19, 509 404 123, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00; e-mail: bielskajesien@galeriabielska.pl
Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała Plan sal wystawowych>>

 

Czytaj o zwycięskim projekcie Michała Suchory "Samozapłon" >>

 

"Bielska Jesień" na swojej stronie internetowej >>

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>