GALERIA OSWAJANIA SZTUKI

Celem warsztatów jest przybliżenie ich uczestnikom zagadnień sztuki współczesnej, a także stworzenie możliwości zrozumienia idei wystawy oraz przekazu, jakie niosą dzieła sztuki prezentowane na wystawie w Galerii Bielskiej BWA

Warsztaty towarzyszące aktualnej wystawie *
Zajęcia mające na celu poznanie i zrozumienie prezentowanej wystawy oraz dokonanie twórczej refleksji na jej temat. Tematyka warsztatów zmienia się wraz ze zmianą wystaw (średnio raz w miesiącu).
Czas trwania: od 45 min do 1 godz. 30 min

Warsztaty nt. założeń sztuki współczesnej
Zajęcia mające na celu wspólne znalezienie odpowiedzi na pytania o założenia i główne cechy sztuki współczesnej. Warsztaty prowadzone w oparciu o bieżącą wystawę i katalogi wystaw.
Czas trwania: od 45 min do 1 godz. 30 min

Jak odbierać sztukę?
Celem warsztatów jest wspólne zastanowienie się nad odbiorem sztuki współczesnej oraz nad możliwościami jej propagowania i upowszechniania.
Podczas zajęć uczestnicy wykonają plakaty propagujące wystawę lub inne zdarzenie artystyczne.
Czas trwania: od 45 min do 1 godz. 30 min

________________________________________

* Warsztaty towarzyszące wystawie „Must Have It" (4 lutego - 4 marca 2012)

Czy tradycyjna ludowa wycinanka łowicka oraz współczesne ogólnie znane i rozpoznawalne symbole popkultury pokazane na bielskiej wystawie mają jakieś cechy wspólne?
Próba kreatywnej odpowiedzi na to pytanie w oparciu o twórczą analizę wystawy Kasi Kmity oraz materiały audiowizualne.
Warsztaty dla grup zorganizowanych w programie edukacyjnym Galerii Bielskiej BWA - Kreatywne Spotkania.

Fotorelacja >>


Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>