W dniu 30 września 2011 roku odbyło się drugie posiedzenie jury - wybierającego i nagradzającego prace do wystawy pokonkursowej 40. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2011".

II obrady jury Bielskiej Jesieni 2011, 30 września 2011, od lewej: Jan Gryka, Jolanta Ciesielska, Paweł Jarodzki, Piotr Rypson, Grażyna Cybulska - kuratorka konkursu, Agata Smalcerz, fot. K. Morcinek

 

Komisja - oceniając oryginały prac - wykorzystując punkt 11. Regulaminu konkursu  brzmiący:
„W II etapie konkursu obraduje jury nagradzające. Wybiera laureatów konkursu na podstawie oryginałów prac. Jury nagradzające ma prawo do odrzucenia obrazów zakwalifikowanych na podstawie dokumentacji elektronicznej w I etapie konkursu" postanowiła zakwalifikować do wystawy pokonkursowej 56 prac 31 artystów.


Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>