I posiedzenie jury - 24 maja 2011

40. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2011"
pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
odbywającego się w dniu 24 maja 2011 roku.

Jury
Przewodniczący:
Paweł Jarodzki - artysta, kurator BWA Wrocław, Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław

Członkowie:
Jolanta Ciesielska
- krytyk i historyk sztuki, Łódź
Jan Gryka - artysta, kurator Galerii Biała, Wydział Artystyczny UMCS, Lublin
Piotr Rypson - krytyk sztuki, publicysta, Warszawa
Agata Smalcerz - historyk sztuki, dyrektor Galerii Bielskiej BWA, Bielsko-Biała
Posiedzenie jury kwalifikacyjnego odbyło się w dniu 24 maja 2011 roku.
Obrady odbywały się w obecności kuratora biennale - Grażyny Cybulskiej, historyka sztuki, pracownika Galerii Bielskiej BWA oraz niezależnego obserwatora Jerzego Truszkowskiego, artysty, krytyka sztuki, Warszawa

Zgłoszenia  nadesłało  387 artystów, którzy zaproponowali do konkursu 1624 prace.
Przegląd i klasyfikacja prac odbyły się na podstawie prezentacji elektronicznej oraz oryginałów.
Do II etapu konkursu wybrano 96 prac 47 artystów.

Jury zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac po obejrzeniu ich w wersji oryginalnej.

Drugie posiedzenie jury nagradzającego, podczas którego zostanie wyłoniony zdobywca nagrody Grand Prix, a także laureaci pozostałych nagród i wyróżnień odbędzie się 30 września 2011 roku.


Komisja postuluje konieczność zgłaszania do konkursu co najmniej trzech, a maksymalnie pięciu prac.

Otwarcie 40. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2011" oraz ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 4 listopada 2011 roku o godz. 17.00.
Wystawa będzie trwała do 30 grudnia 2011 roku.

NAGRODY
Grand Prix - 20 000 zł
II Nagroda - 10 000 zł
III Nagroda - 5 000 zł

Istnieje możliwość fundowania wyróżnień przez sponsorów i patronów medialnych.

Praca nagrodzona Grand Prix przechodzi na własność Galerii Bielskiej BWA, wzbogacając kolekcję sztuki Galerii.

 

http://www.mkidn.gov.pl/

 

   

     Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

________________________________________________________

KONKURS BIENNALE MALARSTWA BIELSKA JESIEŃ 2011
Organizowany przez Galerię Bielską BWA konkurs adresowany jest do artystów profesjonalnych, dyplomantów wyższych uczelni plastycznych oraz absolwentów kierunków artystycznych szkół wyższych.

Przyjmowane będą prace - maksymalnie pięć - wykonane w latach 2009-2011 w dowolnej technice i konwencji malarskiej, niedające się powielić jako oryginały, uprzednio nienagradzane i będące własnością autora. Format prac jest nieograniczony, ale dłuższy bok jednego modułu nie może przekraczać 2 m.

Zgłoszenia prac (karty zgłoszeń wraz z dokumentacją fotograficzną) będą przyjmowane wyłącznie drogą online od 1 marca do 30 kwietnia 2011 roku.
Termin przyjmowania prac został przedłużony do 4 maja br.

Regulamin>>

KARTA ZGŁOSZENIA>>

Instrukcja wypełniania karty zgłoszenia >>

 

BIURO ORGANIZACYJNE 40. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2011"
Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała, tel./faks: 33 812 58 61; 33 812 41 19
e-mail: bielskajesien@galeriabielska.pl
Dyrektor Galerii Bielskiej BWA - Agata Smalcerz
Koordynator - Grażyna Cybulska

 

39. Biennale Malarstwa BIELSKA JESIEŃ 2009

Historia konkursu "Bielska Jesień">>


Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>