WYSTAWY W 2013 ROKU

Union Jack


Plan wystaw Galerii Bielskiej BWA w 2013 roku

5 stycznia - 3 marca
Jan Grabowski - Mam taką kolorową wyobraźnię (sala dolna)
Spotkanie, promocja albumu: piątek 1 lutego, godz. 16.00
kurator: Teresa Dudek Bujarek
Malarstwo, grafika i rzeźba Jana Grabowskiego (1912-¬1998), absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, członka Grupy Beskid, działającej w Bielsku-Białej w latach 1961-1987. Malował pejzaże, portrety, martwe natury, a także polichromie w kościołach. Tworzył także rzeźby; kilka pomników jego autorstwa znajduje się w przestrzeni miasta Bielska-Białej.

5 stycznia - 3 lutego
Marcin Berdyszak - Za horyzontem kultury, za horyzontem sztuki (sala górna)
Wernisaż: piątek 4 stycznia, godz. 18.00
Obiekty oraz instalacje artysty, który zajmuje się problemami z pogranicza świata społecznego śledzeniem stereotypów, procesów unifikacji, konsumpcji, przenikaniem się kultury popularnej i kultury elitarnej. Profesor i rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, tworzy obiekty oraz instalacje.

4 stycznia - 3 lutego
Aleka Polis - Błąd w czasoprzestrzeni (salka audiowizualna)
Spotkanie pt. „W trzy dni od jutra mogę mieć cztery dziury": niedziela 13 stycznia, godz. 16.00.
kurator: Agnieszka Żechowska
Spotkanie pt. W trzy dni od jutra mogę mieć cztery dziury - z udziałem filozofki dr Ewy Majewskiej (wykład) i socjolożki dr Joanny Wowrzeczki: niedziela, 13 stycznia, godz. 16.00
kurator: Agnieszka Żechowska
Najnowsze, prezentowane po raz pierwszy w Polsce, wideo „Portret pośmiertny Ojca", któremu towarzyszy obraz „Cyklooksytocyna nr 13". Artystka dzieli się z widzem osobistymi przeżyciami i refleksją nad współistnieniem miłości i śmierci (Erosa i Tanatosa). Nawiązuje do tradycji przedstawień martwego ciała (Chrystus w grobie), tworzenia masek pośmiertnych i malowania portretów trumiennych, a także do symboliki liczb, geometrii i barw.
Aleka Polis (Aleksandra Polisiewicz), absolwentka cieszyńskiego Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tworzy wideo, filmy dokumentalne, animacje, zajmuje się sztuką cyfrową, performansem i malarstwem.


13 lutego - 3 marca
Czekalska + Golec - The Favorite Works ¼ (sala górna)
Wernisaż: wtorek 12 lutego, godz. 18.00
Po wernisażu koncert grupy muzyczno-wizualnej Jerzego Truszkowskiego „Nihilistyczny Alians Orgiastyczny Sternenhoch" promujący najnowszą książkę Jerzego Truszkowskiego pt. „Post Partum Post Mortem. Artyści awangardowi w społeczeństwie socjalistycznym w Polsce 1968-1988 (od Jacka „Krokodyla" Malickiego do Jacka Mikołaja Rydeckiego)", wyd. Galeria Bielska BWA, luty 2013.

Fotografie i malarstwo pary łódzkich artystów, którzy poszukują harmonii ze światem natury. Czekalska i Golec wskazują poprzez swoje działania na inny, pokorny, pełen łagodności i szacunku sposób współistnienia z otaczającym nas życiem. Próbują pokazać nam świat, w którym można wyzbyć się własnego spojrzenia, wczuwając się w inną istotę, wyrównując szanse, przyjmując zasadę partnerstwa.
Tatiana Czekalska jest absolwentką łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych (1995), mieszka i pracuje w Łodzi. Leszek Golec (rocznik 1959), absolwent Wyższego Studium Fotografii w Warszawie (1989), mieszka w Łodzi, pracuje w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.


8 marca - 1 kwietnia
Leszek Oprządek - X (obiekty i rentgenogramy) (sala górna)
Wernisaż: czwartek 7 marca, godz. 18.30
kurator: Grażyna Cybulska
Rzeźby i obiekty składające się z dwóch ściśle zespolonych elementów: ceramicznej, betonowej lub gipsowej formy z tajemnicą zamkniętego w niej kształtu i podświetlonej kliszy rentgenowskiego zdjęcia, zjawiskowo ujawniającego ten kształt. Obszar refleksji, jaki powstaje między dwiema częściami tych dyptyków uzmysławia widzowi wieczne pytania: co jest ukrytą sprawczą istotą tego co widzialne i z pozoru znane.
Leszek Oprządek jest absolwenta Wydziału Rzeźby (1988) i Wydziału Malarstwa (1991) na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.


8 marca - 1 kwietnia
Jarosław Modzelewski - Stare papiery (sala dolna)
Wernisaż: czwartek 7 marca, godz. 18.00; spotkanie z artystą: piątek 8 marca, godz. 18.00
Spotkanie z artystą: piętek, 8 marca, godz. 18.00
kurator: Krzysztof Morcinek
Prace na papierze - szablony, szkice i rysunki - jednego z najwybitniejszych współczesnych malarzy polskich, współzałożyciela Gruppy, profesora warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Artysta - kojarzony głównie z malarstwem - prezentując w Galerii Bielskiej BWA swoje rzadko pokazywane i nieznane dotąd prace na papierze, pozwoli bliżej poznać siebie jako rysownika.

5 - 21 kwietnia
11. Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych (sala górna)
Wernisaż: piątek 12 kwietnia, godz. 11.00
Najlepsze nagrodzone i wyróżnione obrazy i rysunki uczniów szkół plastycznych (publicznych i niepublicznych) oraz słuchaczy policealnych szkół plastycznych z całej Polski wyłonione w konkursie, którego organizacją zajmuje się Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej. Biennale jest ważnym przeglądem umiejętności warsztatowych oraz inwencji i aspiracji młodych plastyków. Komisji oceniającej prace w obecnej edycji konkursu przewodniczył prof. Stanisław Tabisz, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

6 - 28 kwietnia
„Fotografia dzikiej przyrody 2012 / Wildlife Photographer of the Year 2012" (sala dolna)
Wernisaż: piątek, 5 kwietnia, godz. 18.00
Fotografie składające się na kolejną edycję międzynarodowej wystawy, cieszącej się od lat ogromną popularnością wśród widzów. Wystawa każdorazowo jest efektem konkursu organizowanego przez „BBC Wildlife Magazine" oraz Muzeum Historii Naturalnej w Londynie od 1965 roku. Galeria Bielska BWA prezentuje wystawę po raz dziesiąty (w Polsce wystawa gościła już 11 razy).


12 kwietnia - 16 czerwca
Bogdan Frymorgen - Kazimierz bez słów (Aquarium)
Wernisaż: piątek, 12 kwietnia, godz. 16.00
Fotografie przedstawiające krakowską dzielnicę Kazimierz autorstwa znanego dziennikarza, korespondenta RMF FM w Londynie, współpracującego z BBC World Service, próbującego przywrócić do zbiorowej pamięci dawnych mieszkańców dzielnicy - Żydów. Wystawa związana z jubileuszem 40-lecia LO nr IV im. KEN Bielsku-Białej, którego Bogdan Frymorgen jest absolwentem. Warto przypomnieć, iż Galeria Bielska BWA została wybudowana w miejscu dawnej synagogi, którą w 1939 roku zniszczyli hitlerowscy Niemcy.Leon Tarasewicz - Malarstwo (sala górna)

Spotkanie z artystą: wtorek, 30 kwietnia, godz. 13.00

Wernisaż: czwartek, 2 maja, godz. 17.00
Zakończenie wystawy: "Powrót do bieli" - działanie Leona Tarasewicza
czwartek, 13 czerwca, godz. 12.00


Kurator: Agata Smalcerz
Nowy projekt przygotowany specjalnie dla Galerii Bielskiej BWA, anektujący całą przestrzeń dużej sali. Artysta jest jednym z najważniejszych przedstawicieli współczesnego malarstwa o międzynarodowej renomie.

10 maja - 16 czerwca
Arte Siempre. Grafika kubańska (sala dolna)
Spotkanie poświęcone grafice kubańskiej: poniedziałek, 20 maja, godz. 19.00

Kurator: Małgorzata Rozenau
Grafiki prezentujące niezwykłą sztukę artystów z kraju odciętego od reszty świata, dla których warsztat i autentyczne przeżycie są najważniejszym powodem tworzenia. Wystawa organizowana we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach.

22 czerwca - 28 lipca
Katarzyna Majak - Kobiety Mocy (sala dolna)
Wernisaż: piątek 21 czerwca, godz. 19.00
Kurator: Agnieszka Żechowska
Cykl 12 fotograficznych portretów kobiet o niezwykłych właściwościach: wizjonerek, uzdrowicielek, szamanek oraz wideo prezentujące rytuał oczyszczania szałwią. Wystawa, nawiązująca do prastarych słowiańskich legend i zwyczajów. Wystawa w projekcie Przesilenie Letnie w Galerii Bielskiej BWA (21 - 22 czerwca).

22 czerwca - 1 września
Powrót do korzeni (sala górna)
Wernisaż i performance: piątek 21 czerwca, godz. 19.30
Kurator: Izabela Ołdak
sobota, 22 czerwca, godz. 16.00 sesja: Magia - Pramatka Sztuki
Międzynarodowa wystawa, prezentująca malarstwo, rzeźbę i wideoinstalacje, odnosi się do sfer duchowości i wpływu psychiki na ludzkie decyzje i działania. Wystawa w projekcie Przesilenie Letnie w Galerii Bielskiej BWA.

29 lipca - 1 września
Beyond Time 2013 / Poza czasem 2013 (sala dolna)
Wernisaż: piątek 9 sierpnia, godz. 19.00
kurator: Izabela Ołdak, współpraca: Justyna Łabądź
Trzecia edycja Międzynarodowych Rezydencji Artystycznych „Beyond Time/Poza czasem", podczas których artyści, wyłonieni spośród chętnych z całego świata, tworzą projekty w galerii oraz w przestrzeni miasta, nawiązując do jego historii i współczesności.

7 września - 6 października
Jakub Ciężki - "blackout" - malarstwo (sala górna)
Wernisaż: piątek 6 września, godz. 19.30
Wystawa indywidulana laureata Grand Prix 40. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2011", który tworzy obrazy w nurcie abstrakcji geometrycznej, będące jednocześnie hiperrealistycznymi przedstawieniami konkretnych przedmiotów.
Jakub Ciężki studiował malarstwo na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (dyplom w 2003 roku).

7 września - 6 października
Małgorzata Rozenau - "Wystawa Zbiorowa" - malarstwo (sala dolna)
Wernisaż: piątek 6 września, godz. 19.00
Wystawa malarstwa bielskiej artystki, wykładowczyni kompozycji na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, która tworzy obrazy współczesnej rzeczywistości przesiąkniętej popkulturą i wszechobecną reklamą.

1-31 pażdziernika
Jacek Malicki - "EXTRAVANTGARDE 1966-1988". Wybrane obrazy, grafika, fotografia i malarstwo na fotografii. (kawiarnia Galerii Bielskiej BWA)
Kurator - Jerzy Truszkowski
Spotkanie z Jackiem Malickim, w czwartek 31 pażdziernika, o godz. 19.00, poprowadzi Jerzy Truszkowski.

11-27 października
V Foto Art Festiwal 2013 (sala górna i dolna, w godz. 10.00-19.00)
Otwarcie Festiwalu: Teatr Polski, piątek, 11 października, godz. 19.00
kurator: Inez Baturo, dyrektor programowy festiwalu
Piąta edycja międzynarodowego festiwalu fotograficznego, którego organizatorami są Fundacja Centrum Fotografii i Gmina Bielsko-Biała, prezentującego ok. 20 wystaw indywidualnych. Autorami wystaw głównych są wybitni fotograficy z ponad 20 krajów świata - większość z nich będzie miała pierwsze - i jedyne prezentacje zdjęć w Polsce. Wydarzeniem Festiwalu jest w każdej edycji Maraton Autorski - spotkania publiczności ze sławami światowej fotografii.
W Galerii Bielskiej BWA pokazane będą wystawy kilku autorów; tutaj także odbywać się będzie Przegląd Portfolio, działać będą: Biuro Festiwalowe, Biuro Prasowe i Meeting Point.


9 listopada - 29 grudnia
41. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2013"
pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(sala górna i dolna)
Wernisaż: piątek 8 listopada godz. 17.00
kurator: Grażyna Cybulska
Kolejna edycja konkursu malarstwa, istniejącego od 1962 roku, w którym bierze udział kilkuset polskich malarzy, głównie młodego pokolenia. Tegoroczna edycja jest nowatorska -głównie z powodu poszerzenia formuły konkursu, która po raz pierwszy dopuszcza do udziału artystów nieposiadających dyplomu wyższej uczelni artystycznej, ale także dlatego, że zgłoszone prace dostępne będą wszystkim widzom online.

Wystawy poza galerią:

12 lutego - 6 marca
Trzyniec (Czechy)
Krystyna Pasterczyk Spadanie w górę. Siła ciążenia i łaska* (*Simone Weil)
Wernisaż: wtorek 12 lutego, godz. 17.00
kurator: Krzysztof Morcinek

3-30 czerwca
2B in Bielsko-Biała. Double Pleasure from Poland, Ryga (Łotwa) - Agija Suna Gallery,
kuratorki: Agata Smalcerz, Justyna Łabądź

 

5 lipca - 20 sierpnia
"Ideo-ramy egzystencji w Galerii Manhattan"
Galeria Manhattan Łódź
Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA
kuratorka: Agata Smalcerz


Uwaga. Terminy niektórych wystaw mogą ulec zmianie.

 

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>