"Lekcja druga" "Stopniowanie"

od 28 kwietnia do 10 maja 2009


wideoinstalacja, lightbox, fotografia

Lekcja druga - Małgorzata Łuczyna, Jacek Złoczowski
Stopniowanie - Bartosz Lubicz-Gembalski

28 kwietnia - 10 maja 2009 (Klub Aquarium)

od 1 do10 maja, codziennie w godz. 21.00-22.00 - wideoprojekcja na oszklonej fasadzie Galerii Bielskiej BWA od strony ul. 3 Maja

Małgorzata Łuczyna - lightbox, wideo
Jacek Złoczowski -
wideoinstalacja
Bartosz Lubicz-Gembalski -
fotografia

Wystawa towarzyszy  Tygodniowi Tańca


Lekcja druga - Małgorzata Łuczyna i Jacek Złoczowski

Pojęcie ruchu wiąże się ściśle z przestrzenią, jego istotą jest przemieszczenie, zmiana kierunków w ciele i poza nim. Często nie zdajemy sobie sprawy ze znaczenia przestrzeni, dopóki nie stajemy w obliczu jej ograniczenia.
Punktem wyjścia dla cyklu fotografii i wideo instalacji Lekcja druga jest problem ograniczenia ruchu, rozumianego zarówno jako zewnętrzne ograniczenia przestrzeni, jak i te wynikające z wewnętrznych cech psychicznych człowieka - barier, które sam sobie narzuca.
Taniec zamknięty w ciasnej przestrzeni windy, czy szafy... Grupa uczennic próbujących wykonywać swoje ćwiczenia baletowe na powierzchni 2m², gdzie każdy ruch natrafia na przeszkodę w postaci ściany, lub ciała sąsiadującej osoby... Dla tancerek to kolejna lekcja - lekcja pokonywania ograniczeń, nie tylko tych zewnętrznych, ale także granic własnego ciała i własnych możliwości.
Próba odpowiedzi na pytanie - co stanowi o granicach naszego ciała? Czy ograniczenie może stać się atutem - prowokacją do przekraczania tych granic? Co sprawia, że tancerz dzięki swoim ruchom może przestrzeń kształtować i zmieniać?

     Fot. Małgorzata Łuczyna   Fot. Małgorzata Łuczyna   Fot. Jacek Złoczowski

 

Okna galerii posłużyły Jackowi Złoczowskiemu jako ekrany: każde z ośmiu okien funkcjonuje jako osobny ekran, na który projektowany jest inny obraz, lecz wszystkie razem tworzą jedną spójną projekcję pt. „Lekcja druga". Przedstawia ona małe baletnice próbujące wykonywać ćwiczenia w niewielkiej przestrzeni szafy, gdzie każdy ruch natrafia na przeszkodę w postaci ściany lub ciała sąsiadującej osoby. Projekcję można oglądać z zewnątrz budynku codziennie od 1 do 10 maja w godzinach 21.00-22.00.

  Jacek Złoczowski, Lekcja druga, kadr z wideoinstalacji   Jacek Złoczowski, Lekcja druga, kadr z wideoinstalacji

  popatrz>Stopniowanie - Bartosz Lubicz-Gembalski

"Stopniowanie inaczej gradacja....uszeregowanie sformułowań według tego, jak się nasila lub słabnie ich intensywność znaczeniowa lub ekspresywna.
Tu taniec jako sformułowanie, ruch jako gradacja, miejsce jako intensywność. Klasyka wyrwana poza deski teatru, czystość w nieczystości, gracja w braku harmonii z otoczeniem. W moich pracach lubię łączyć elementy na pierwszy rzut oka zupełnie nie pasujące do siebie, cieszę się podczas realizacji z absurdu pewnych zdarzeń i połączeń.
Tym razem Taniec.. Balet jako czystość sama w sobie kojarząca się tylko z latami ciężkiej pracy nad dopracowaniem każdego detalu ruchu do perfekcji, oraz z ogromnymi pięknymi teatrami z wielkimi przedstawieniami.
W serii z cyklu "Stopniowanie" chciałem ukazać kontrast, zaniepokojenie, spokój w chaosie. Tłem jest dla mnie stara ponad 160 letnia fabryka - zrujnowana w wyniku szkód górniczych i problemów finansowych - głównym motywem zaś baletnica, kobieta panująca nad ruchem, umiejąca wyrażać emocje gestem, ubrana w jasny strój - czysty twór.  W tym otoczeniu próbuję znaleźć widza którego nie ma. Szuka audytorium - jest wyrwana poza własne naturalne otoczenie... Czy dla większości z nas balet nie jest zamknięty w gmachach teatru? Dla mnie do tej pory był..." - Bartosz Lubicz-Gembalski

 Fot. Bartosz Lubicz-Gembalski  Fot. Bartosz Lubicz-Gembalski

 

Małgorzata Łuczyna - absolwentka Edukacji Artystycznej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, obecnie pracuje jako asystentka
w Pracowni Fotografii Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego  w Cieszynie. Zajmuje się fotografią, grafiką oraz różnymi formami działania w przestrzeni publicznej (street-art, instalacja, happening). Swoje prace realizuje na ulicach miast, w pustostanach, blokach,
a czasem w galeriach (Bielsko-Biała, Warszawa, Poznań, Kalisz, Wrexham, Wilno). Od 2008 roku wraz z Jackiem Złoczowskim współtworzy grupę „Mniejsze Zło".

Jacek Złoczowski - studiował w Bielsku-Białej i Krakowie. Brał udział w wielu różnych wystawach i przeglądach, konferencjach i konkursach, warsztatach i wykładach. Ustępował też miejsca starszym w autobusie. Został członkiem grupy artystycznej "Mniejsze Zło". Robi różne rzeczy, w różny sposób i w różnych celach. Czasem stara się, aby była to sztuka

Bartosz Lubicz-Gembalski - urodzony w Bielsku-Białej, obraca się wokół  grafiki oraz fotografii. Codzienność pokonuje w studio fotograficznym. Fascynują go formy przemysłowe, graficzne oraz multimedia. W fotografii szczególnie oddaje się modzie, na stałe współpracuje z Wella, Trendy Hair i Soho. Jego zdjęcia  publikują magazyny w kraju i  za granicą .

Zdjęcia z wernisażu

 

,,Gdy człowiek odczuwa radość, wypowiada ją słowami. Ponieważ słowa nie wystarczają, przedłuża je. Ponieważ to przedłużenie słów nie wystarcza - modeluje je. Ponieważ nie wystarczają i te modulowane słowa - ręce jego nieświadomie czynią ruchy, a nogi jego podskakują."

                        cytat ze starego chińskiego wiersza  Szi- Kinga.

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>