2B IN BIELSKO-BIAŁA. DOUBLE PLEASURE FROM POLAND

Bielsko z rewizytą w Rydze.
Wystawa w Agija Sūna Art Gallery

English version


_________________________________________________________________________

 

„2B in Bielsko-Biała. Double Pleasure from Poland" - to tytuł wystawy organizowanej przez Galerię Bielską BWA we współpracy z Agija Sūna Art Gallerynajstarszą prywatną galerią działającą w stolicy Łotwy, w Rydze.
W dwóch galeriach położonych w starej części Rygi - Agija Sūna Art Gallery i Glass Art Gallery - prezentowane są prace 11 współczesnych artystów polskich, tworzących w takich dziedzinach, jak malarstwo, obiekt, fotografia i wideo art. Zaproszeni do wystawy artyści związani są z Bielskiem-Białą i regionem, czy to za sprawą miejsca zamieszkania, czy swojej wcześniejszej działalności, często też biorą udział w wystawach, konkursach i przeglądach organizowanych przez Galerię Bielską BWA. Reprezentują zarówno starsze pokolenie twórców posiadających znaczący dorobek, rozpoznawalny język artystyczny oparty w dużej mierze na abstrakcji, jak i młodsze pokolenie artystów eksperymentujących z różnymi technikami, sięgających w swojej twórczości po najnowsze technologie, i mimo swojego młodego wieku częstokroć mogących pochwalić się sporym dorobkiem i doświadczeniem, stypendiami, nagrodami i wystawami zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Na wystawie zaprezentowane zostały prace następujących artystów:

Malarstwo:
Jagoda Adamus, Tamara Berdowska, Krzysztof Kokoryn, Elżbieta Kuraj, Agula Swoboda, Teresa Sztwiertnia, Bartłomiej Zygmunt Siegmund

 

Elżbieta Kuraj, Rytmy i dźwięki, 2011, olej, akryl, 100x110 cm

 

Krzysztof Kokoryn, Perkusista w czerwonej czapce, 2013, olej, płótno, 70x50 cm

 

Obiekty: Leszek Oprządek

Leszek Oprządek, obiekty

 

Fotografia: Anna Bodnar, Karolina Tyrna, Małgorzata Łuczyna

Karolina Tyrna, Familia Brassicaceae, 2003-2007, fotografia barwiona sepią, papier barytowy, 36x45 cm

 

Wystawa ukazuje kształt i kierunek sztuki tworzonej współcześnie w Polsce w całej jej różnorodności technicznej i tematycznej, wywodzącej się z różnych szkół, z całym bogactwem inspiracji i koncepcji; jednocześnie jest próbą syntezy pewnych stałych elementów i motywów wykorzystywanych obecnie przez polskich artystów.

Kuratorki wystawy: Agata Smalcerz, Justyna Łabądź.

Wystawie towarzyszyły liczne wydarzenia prezentujące polską kulturę i sztukę - pokazy filmów animowanych dla dzieci i dorosłych produkcji bielskiego Studia Filmów Rysunkowych, pokazy sztuki wideo artystów pochodzących z Bielska-Białej oraz warsztaty prowadzone przez artystów, których prace prezentowane są na wystawie.
Wystawę i towarzyszące wydarzenia objęła patronatem Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze.

Wystawa trwa od 3 do 30 czerwca 2013 roku.

Fotorelacje:

Ekspozycja >>
Wernisaż wystawy >>
Pokaz filmów animowanych dla dzieci >>
Warsztaty dla dzieci prowadzone przez Agulę Swobodę, Małgorzatę Łuczynę i Jacka Złoczowskiego >>

______________________________________________________________________________

Organizatorzy:

          Galeria Bielska BWA                Agija Sūna Art Gallery

 

Patronat:   

              Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej

 

Dofinansowanie:

           Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie

 

Współpraca:

                 Studio Filmów Rysunkowych SA w Bielsku-Białej


______________________________________________________________________

 

W łotewskich mediach o wystawie:

Portal Delfi Kultura >>

Laikraksta "Diena" Kulturas nodaja >>

AS "Lauku Avize" >>

 

 

 

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>