k/ Identyfikacja klastrów w biznesie kreatywnym regionu bielskiego i określenie ich potrzeb w zakresie wsparcia z strony sektora publicznego

Identyfikacja klastrów w biznesie kreatywnym regionu bielskiego i określenie ich potrzeb w zakresie wsparcia z strony sektora publicznegonakład wyczerpany

Raport z badań marketingowych prowadzonych od stycznia do marca 2010 roku przez firmę BCMM - badania marketingowe z Katowic, obejmujących firmy i instytucje z regionu bielskiego należące do następujących branż: sztuka, media, dizajn, architektura. Książka w wersji polskiej i angielskiej, wydana w ramach publikacji „Wpływ kultury na rozwój lokalny", podsumowującej projekt „Lokomotywa - strategia rozwoju klastrów", realizowany przez Galerię Bielską BWA w latach 2008-2011, współfinansowany przez Norweski Mechanizm Finansowy i Gminę Bielsko-Biała.

Książka pod redakcją Joanny Kowal. Tłumaczenie: Jarosław Fejdych, Piotr Rzepisko. Korekta tłumaczenia w języku angielskim: Keith Shortley. Ilustracje: Izabela Cieszko. Projekt okładki: Krzysztof Morcinek. Skład: Janusz Legoń. Druk: Dimograf, Bielsko-Biała 2011. Wydawnictwo 144-stronicowe w miękkiej oprawie. Format: 14,8 x 20,9 cm. ISBN 978-83-87984-64-9. Nakład: 2000 egz.


Koszyk

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>