z/ Natalia LL. Texty. Teksty Natalii LL. O twórczości Natalii LL
cena: 25

Natalia LL, Texty. Teksty Natalii LL. O twórczości Natalii LL

cena 25 zł + koszty przesyłki

Galeria Bielska BWA wydała w październiku 2004 roku książkę pt. „NATALIA LL TEXTY. Teksty Natalii LL. O twórczości Natalii LL". Zawiera ona m.in. unikatowe, nigdzie niepublikowane teksty autorskie artystki o ogromnej wartości intelektualnej, jej publikacje, które były dotąd umieszczane w katalogach wystaw bądź czasopismach w Polsce i za granicą, i znane one były jedynie nielicznej grupie odbiorców sztuki, a także teksty o artystce i fenomenie jej twórczości pióra polskich oraz zagranicznych krytyków i historyków sztuki z lat 1970-2004.
Natalia LL od ponad czterdziestu lat uprawia bardzo oryginalną sztukę, wykorzystując malarstwo, rysunek, fotografię, instalację, rzeźbę, sztukę performance i wideo. Należy do czołówki polskich artystów medialnych oraz najważniejszych przedstawicielek sztuki feministycznej na świecie Jej eksperymenty formalne zawsze podbudowane były ogromną wiedzą i głębokimi przemyśleniami. Natalia LL już w latach 70. cieszyła się międzynarodowym uznaniem. Jej seria fotografii pt. „Sztuka konsumpcyjna" poruszyła uczestników 9 Biennale Młodej Sztuki w Paryżu. Mimo ogólnych inspiracji sztuką światową na przestrzeni dekad (np. konceptualizm, body art), ale także przekraczaniu wszelkich ram i konwencji, dla artystki najważniejsze są jej własne pytania o naturę sztuki; jej twórczość - oryginalna, osobista i niepowtarzalna - jest bardzo odrębna i trudno ją sklasyfikować. Książka ukazuje się w roku 40-lecia pracy twórczej artystki.


Tom, poprzedzony wstępem Agaty Smalcerz, dyrektorki Galerii Bielskiej BWA, pt. "Natalia LL - ekspresja i kreacja", otwiera tekst Natalii LL pt. „Fotografia" z 1970 roku, w którym autorka pisze m.in. „Interesuje mnie fotografia wizualna, w której wartość znaku jest większa, albo przynajmniej taka sama jak znaczenia (...)"; jest w nim też tekst Natalii LL pt. "Sztuka i wolność", a w nim stwierdzenie autorki najczęściej przywoływane przez krytyków: "Sztuka jest poszukiwaniem wolności. Wolność jest celem samym w sobie, sztuka zaś ten cel realizuje". O kolejnych wystawach Natalii LL, jej akcjach i performances, miejscu jej twórczości w sztuce polskiej i światowej piszą m.in. Ryszard Ratajczak (rozdział pt. "Sztuka autokreacji, czyli Natalia LL lat osiemdziesiątych"), Andrzej Saj („Znaki obecności"), Grzegorz Sztabiński („Egzystencja i konsumpcja w sztuce Natalii LL"), Adam Sobota („Sfery sztuki"), Jan Kurowicki ("Gra fotogenią"), Marek Grygiel ("Nie tylko fotografia"), Bożena Kowalska ("Przestrzeń wizyjna"); są w tomie wywiady z Natalią LL przeprowadzone m.in. przez Wiesławę Wierzchowską i Krzysztofa Jureckiego.
Książka liczy ponad 519 stron, ma format A5, jest dwujęzyczna (polski, angielski), papier offsetowy, druk czarno-biały, okładka kolorowa (na okładce fragment pracy - fotografii Natalii LL pt. "Słowo" z 1971 roku), cena 40 zł.
Opracowanie graficzne: Ewa Pietrzyk

 

Agata Smalcerz "Natalia LL - ekspresja i kreacja"

Wystąpienia Adama Soboty pt. " Prognoza konsumpcji" podczas sesji naukowej w Galerii Bielskiej BWA

powrót

cena: 25
Koszyk

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>