i/ Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych 2011
cena: 20

Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych 201120 złotych + koszty przesyłki

Obszerny katalog prezentuje twórczość bielskiego środowiska plastycznego. Przedstawieni w nim artyści byli uczestnikami wystaw i akcji w przestrzeni miasta znajdujących się w programie drugiej edycji Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych 2011, odbywającego się pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta (maj - sierpień 2011). Katalog zawiera 148 not biograficznych artystów wraz z krótkim opisem twórczości oraz wykazem najważniejszych wystaw z ostatnich lat (2007-2011), nagród, wyróżnień i stypendiów. Każdej nocie biograficznej towarzyszy reprodukcja pracy prezentowanej podczas festiwalu oraz fotografia artysty. Autorem wstępu jest prezes bielskiego Okręgu ZPAP, Renata Szułczyńska. Katalog zawiera również tekst podsumowujący festiwalowe prezentacje pióra dyrektor Galerii Bielskiej BWA, Agaty Smalcerz pt. „Między pejzażem i abstrakcją". Uzupełnieniem wydawnictwa są zdjęcia fragmentów ekspozycji w Galerii Bielskiej BWA, Muzeum w Bielsku-Białej, Galerii „de facto", EXPE Galerii Eksperymentalnej, Galerii Fotografii „B&B", a także zdjęcia z akcji oraz prac w przestrzeni publicznej.

Redakcja katalogu: Renata Szułczyńska. Projekt okładki: Piotr Wisła. Projekt graficzny, skład, DTP: Alicja Jakimów. Przygotowanie not bioraficznych: Aleksandra Król, Barbara Swadźba. Zdjęcia: Archiwum artystów, Krzysztof Morcinek, Alicja Migdał-Drost, Adrian Lach. Korekta: Barbara Swadźba. Druk: Drukarnia „Dimograf" Sp. z o. o., Bielsko-Biała. Wydawnictwo 180-stronicowe w miękkiej oprawie. ISBN 978-83-933243-0-9; ISBN 978-83-87984-69-4. Format: 21 x 23 cm. Nakład: 800 egzemplarzy, w tym 139 egzemplarzy przeznaczonych do sprzedaży.


cena: 20
Koszyk

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>