j/ Lokomotywa. Wpływ kultury na rozwój lokalny
cena: 0

Lokomotywa. Wpływ kultury na rozwój lokalny

bezpłatna książka + koszty przesyłki

Publikacja wydana w ramach projektu „Lokomotywa - strategia rozwoju klastrów", będąca jego podsumowaniem. Katalog w wersji polsko-angielskiej zawiera wstęp Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta, teksty Agaty Smalcerz, Marcina Jabłońskiego, Justyny Łabądź i Anny Bednarskiej, traktujące o wpływie kultury na rozwój lokalny i związanymi z nią inicjatywami klastrowymi, które powstają na całym świecie. Umieszczone zostało w nim również kalendarium wydarzeń wiążących się z projektem, opatrzone bogatym zbiorem zdjęć. Projekt „Lokomotywa - strategia rozwoju klastrów" realizowany był przez Galerię Bielską BWA w latach 2008-2011 we współpracy z Oslo Teknopol oraz Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej. Projekt współfinansowany przez Norweski Mechanizm Finansowy oraz Gminę Bielsko-Biała.

Redaktor: Agata Smalcerz. Tłumaczenie: Jarosław Fejdych, Piotr Rzepisko. Redakcja angielskich translacji: Keith Shortley. Korekta: Justyna Łabądź. Projekt katalogu, skład, DTP: Krzysztof Morcinek. Druk: Dimograf, Bielsko-Biała 2011. Wydawnictwo 136-stronicowe w miękkiej oprawie ze skrzydełkami. ISBN 978-83-87984-62-5. Format: 29,5 x 23 cm. Nakład: 2000 egz.


cena: 0
Koszyk

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>