30 lat ŁODZI KALISKIEJ

8 - 31 stycznia 2010

Wirtualna panorama:
obraz 1    obraz 2    obraz 3


Upadek zupełny, performance

Wystawa prezentująca 30-letni dorobek kultowej łódzkiej grupy artystycznej, która odcisnęła piętno na całym pokoleniu młodych twórców.

Bielską ekspozycję prac Łodzi Kaliskiej tworzą dwie wystawy: "Szczerość i blaga. Etyka prac Łodzi Kaliskiej w latach 1979-89" - przygotowana przez Muzeum Sztuki w Łodzi, której kuratorem jest Jarosław Lubiak, oraz wystawa pt. "Łódź Kaliska w czerni i bieli" - będąca wyborem kuratorskim prac Łodzi Kaliskiej z lat 90., dokonanym przez Agatę Smalcerz, dyrektora Galerii Bielskiej BWA.

Łódź Kaliska została założona w 1979 roku przez Marka Janiaka, Jerzego Kobę, Andrzeja Kwietniewskiego, Adama Rzepeckiego, Andrzeja Świetlika i Andrzeja Wielogórskiego. Młodzi artyści zawiązali ją w Darłowie, tuż po tym, jak usunięto ich z pleneru V Ogólnopolskich Fotograficznych Spotkań Młodych.

"Od samego początku szczerość bycia sobą, także - czy może nawet przede wszystkim - w fizjologicznych przejawach, w nieracjonalnych wygłupach, w niskich pobudkach, było tym, co artyści przeciwstawiali bufonadzie i zakłamaniu, jakie dostrzegali wokół siebie, zwłaszcza w środowisku artystycznym" - określa początki grupy Jarosław Lubiak.

W wystawie „Szczerość i blaga. Etyka prac Łodzi Kaliskiej w latach 1979-89" Jarosław Lubiak próbuje na nowo rozpoznać aktywność artystyczną grupy w pierwszej dekadzie jej istnienia. Ekspozycja przedstawia prace pogrupowane przez kuratora w pięciu wątkach: od najwcześniejszych prac związanych z fotomedializmem, poprzez dokumentację performance, akcji i działań oraz licznych manifestów w świadomy sposób posługujących się paralogizmami czy też antynomiami.

"Artystyczna etyka oznacza tu szczerość obnażenia swojej natury, nawet jeśli rzuca to wyzwanie oficjalnie obowiązującym normom kulturowym i społecznym konwenansom. Czasem artyści Łodzi Kaliskiej blagierstwu tych wszystkich, którzy udawali lepszych niż są w rzeczywistości, przeciwstawiali swoje blagierstwo, udając gorszych niż w rzeczywistości są" - precyzuje Jarosław Lubiak.

Łódź Kaliska, 7 dni na stworzenie świata, 1982, fot. Piotr Tomczyk      Adam Rzepecki, Motorem mojej  sztuki  jest shl-ka, 1983, fot. Adam Rzepecki

Agata Smalcerz wybrała głównie czarno-białe prace Łodzi Kaliskiej. Są to przede wszystkim prześmiewcze inscenizacje słynnych obrazów z historii sztuki: światowej ("Freiheit - nein danke" wg "Wolności wiodącej lud na barykady"  Eugène'a Delacroix czy  "Narodziny Wenus" wg Sandra Boticellego i polskiej ("Bitwa pod Grunwaldem" wg Jana Matejki). W inscenizacjach brali udział sami artyści oraz ich słynne Muzy, a także grupa przyjaciół i statyści. Fotografie wykonywał Andrzej Świetlik, członek grupy, znakomity fotograf, ceniony w świecie reklamy. Ogromne płótna z tymi fotografiami były potem, podczas happeningów grupy, zamalowywane. Z kolei np. słynne "Siostry" wg dzieła francuskiego anonima z końca XVI wieku, mistrza szkoły Fontainebleau - "Gabriela d'Estrées i jej siostra księżna de Villars", trafiły na kafelki, którymi wyłożona jest... toaleta w Muzeum Sztuki w Łodzi (stała instalacja pod nazwą "Czysta sztuka Muzeum Łodzi Kaliskiej"). Będą także prace z projektu "New Pop" oraz "Instrukcja zabijania sztuki".
Obrazom towarzyszyć będą najgłośniejsze filmy grupy - od najwcześniejszych, z początku lat 80., w stylistyce niemych burlesek, do inscenizacji słynnych dzieł filmowych (Siergieja Eisensteina, Federica Felliniego i Marka Piwowskiego).
Czytaj więcej: Agata Smalcerz o wystawie "Łodź Kaliska w czerni i bieli"

Łódź Kaliską tworzą dzisiaj: Marek Janiak, Adam Rzepecki, Andrzej Świetlik i Andrzej Makary Wielogórski. Andrzej Kwietniewski od 2007 roku nie uczestniczy w działaniach grupy. Jerzy Koba działał w niej jedynie w początkowym okresie.

30 lat Łodzi Kaliskiej, wernisaż, od lewej Agata Smalcerz, Jarosław Lubiak, Adam Rzepecki, Andrzej Świetlik, Andrzej Wielogórski, fot. K. Morcinek

Więcej zdjęć z wernisażu, 8 stycznia 2010

21 stycznia o godz. 17.00 - wykład Jolanty Ciesielskiej pt. "Eros w sztuce Łodzi Kaliskiej" oraz projekcja filmów grupy

Więcej o artystach i twórczości grupy
na stronie internetowej Łodzi  Kaliskiej

Relacja w  BTI/TV Bielsko

Czytaj recenzję Łukasza Kałębasiaka w bielskim wydaniu Gazety Wyborczej: "Żenujące, ale szczere:, nr 16.6234, str. 6 lub w internetowym wydaniu Gazety: Sztuka żenująca, ale przynajmniej szczera

UWAGA! Wystawa przenaczona jest dla widzów dorosłych. O zwiedzaniu wystawy przez dzieci i młodzież decydują rodzice i opiekunowie.
Obowiązuje zakaz fotografowania ekspozycji.

Wystawa trwa od 8 - 31 stycznia 2010

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>