Wykłady z historii sztuki w Galerii Bielskiej BWA

Dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży


Galeria Bielska BWA zaprasza do skorzystania z oferty edukacyjnej i udziału w krótkich wykładach poświęconych różnym zagadnieniom z historii sztuki. Obejmują one wiedzę z zakresu wybranych epok lub stylu, przybliżają tło historyczne, artystów i ich dzieła. Wykłady mają charakter multimedialny, zilustrowane są bogatym zbiorem zdjęć, często też towarzyszą im filmy. Mogą być wstępem do warsztatów plastycznych, podczas których uczestnicy wykonują prace związane z tematyką wykładu.

Wykłady prowadzi Justyna Łabądź

Cena wykładów - 5 zł od osoby (w tym wejście na wystawę i oprowadzenie)
Wykładom mogą towarzyszyć warsztaty artystyczne (za dodatkową opłatą).
Szczegółowa oferta warsztatów w zakładce Warsztaty artystyczne >>

DIZAJN - HISTORIA PROJEKTOWANIA RZECZYWISTOŚCI

Wykłady w Galerii Bielskiej BWA

Dizajn jest jednym z najmodniejszych współcześnie słów. Określenie „dizajnerski" jest synonimem czegoś modnego, niepowtarzalnego, wyróżnia posiadacza danej rzeczy spośród tłumu. Czy jesteśmy jednak pewni, czym ten dizajn tak naprawdę jest? W Polsce dizajn od kilkunastu lat przyjmuje się jako synonim projektowania lub wzornictwa. Wszystko, co nas otacza, to design. Wszystkie przedmioty, których używamy, zostały stworzone przez kogoś, a powodem ich powstania był czyjś pomysł.

Wykład przybliża historię światowego i polskiego wzornictwa, prezentuje przełomowe, kultowe obiekty i ich twórców, zaznajamia uczestników z różnymi nurtami i kierunkiem, w którym podąża dizajn, stając się reakcją na współczesne potrzeby ludzi.

- Wprowadzenie. Definicja dizajnu, jego istota i zakres
- Historia światowego i polskiego wzornictwa przemysłowego, początki masowej produkcji
- Dziedziny, które obejmuje dizajn. Przykłady
- Jak wygląda proces projektowania
- Znani projektanci
- Wpływ dizajnu na rozwój gospodarki, jego znaczenie w codziennym życiu
- Podsumowanie

Proponowane tematy warsztatów: projektowanie graficzne (np. plakatu, okładki na płyty), szablon

ARCHITEKTURA BIELSKA-BIAŁEJ

Architektura jest wizytówką miasta, wpływa na pierwsze wrażanie przyjeżdżających, jest tym, co wyróżnia miasto spośród innych i tworzy jego niepowtarzalny klimat. Świadczy o historii, ludziach, którzy w nim żyli, o wpływach i inspiracjach.
Architektura Bielska-Białej jest różnorodna stylistycznie. Mury budynków, ich fasady, detale, wnęki, kryją w sobie niezwykle ciekawą historię miasta i ludzi w nim żyjących. Stworzone z połączenia dwóch odrębnych bytów, będące tyglem kulturowym, w którym spotykają się spokojne galicyjskie miasteczko z austro-węgierskim grodem z cesarskim traktem. To miasto pełne urokliwych kamienic, willi bogatych przemysłowców, niezwykle reprezentacyjnych budynków użyteczności publicznej.
Podczas wykładu słuchaczom zostaną przybliżone najciekawsze dzieła sztuki architektonicznej Bielska-Białej, ciekawostki wiążące się z ich twórcami, tło historyczne, czasy, w których były wznoszone. Uczestnicy dowiedzą się m.in. skąd wzięło się określenie „Mały Wiedeń", kim był Karol Korn i jaki skarb kryje w swoich murach kościół w Białej.

1. Wstęp, wprowadzenie
- Z dziejów Bielska-Białej
- Wpływy, zależności
- Architektura jako wizytówka

2. Średniowieczne skarby
- Zamek
- relikty murów obronnych miasta
- relikty zabudowy rynku
- kościół św. Stanisława w Starym Bielsku

- Dom Kałuży (jako przykład architektury późnobarokowej)

3. Architektura sakralna
- Katedra św. Mikołaja
- Kościół Ewangelicki
- Kościół Opatrzności Bożej w Białej
- Kościół św. Barbary w Mikuszowicach Śląskich

5. Mały Wiedeń i architektura secesyjna
- Poczta Główna
- Teatr
- Komunalna Kasa Oszczędności, ul. 3 Maja
- Hotel Prezydent
- Dworzec Kolejowy
- Willa Sixta
- Dom Karola Korna
- Karol Korn - główny architekt Bielska-Białej, twórca i jego dzieło (nawiązanie do domu przedpogrzebowego przy ulicy Cieszyńskiej i nieistniejących synagog)

- Willa Schneidera
- Kamienica secesyjna, ul. Mickiewicza
- Kamienice secesyjne ul. Barlickiego i Komorowicka
- kamienica „Pod Żabami"
- kamienica Rosta
- Hotel „Pod czarnym orłem"

6. Architektura przemysłowa

Proponowane warsztaty: Moje miasto - węglem, ołówkiem, akrylem

IMPRESJONIZM

Impresjonizm jest jednym z ważniejszych kierunków w historii sztuki. Przełomowa zmiana postrzegania rzeczywistości przez malarzy była kontynuowana i rozwijana we wszystkich współczesnych kierunkach artystycznych. Zerwanie z akademizmem, dążenie od oddania ulotnych momentów i wrażeń charakteryzowało wszystkich twórców, którzy w chwili zainaugurowania wystawy w Paryżu w 1874 roku, spotkali się z niezrozumieniem z powodu tej innowacyjności. Wykład przybliża tło historyczny wydarzeń związanych z impresjonistami, czas wielu nowinek technologicznych i odkryć optycznych oraz artystów, którzy eksperymentując korzystali z nich w swoich dziełach.

- Narodziny sztuki nowoczesnej. Czas powstawania dzieł. Związki z odkryciami XIX wieku.
- Wpływ wynalazku fotografii i odkryć z dziedziny optyki na kolorystykę, tematykę i formę obrazów.
- Odejście od dokumentacyjnej roli sztuki. Czym jest dywizjonizm.
- Malowanie w plenerze.
- Wybrani przedstawiciele i ich dzieła.
- Impresjoniści polscy

Proponowana technika warsztatów: Malarskie wykorzystujące technikę dywizjonizmu


CZAS WIELKICH AWANGARD

Na początku XX wieku w sztuce zaczęły pojawiać się kierunki i artyści, którzy odrzucali wszystkie dotychczas panujące zasady i akceptowane normy. Twórcy zaczęli kreować własny świat, nienaśladujący rzeczywistości, szukając odrębnego języka wyrazu.
Twórcy awangardy odrzucali dorobek kulturowy i poszukiwali nowych, oryginalnych rozwiązań ideowo-artystycznych. Zjawisko awangardy pojawiło się ok. 1910 roku i wiązało się z powstaniem wielu nowych kierunków w sztuce. Wykład o awangardzie przybliża charakterystykę poszczególnych kierunków, ich głównych przedstawicieli i największe dzieła .

- Futuryzm
- Ekspresjonizm
- Kubizm
- Dadaizm
- Surrealizm
- Fowizm

Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
pod numerami tel.: 033 812 58 61; 033 812 41 19
Kontakt z Justyną Łabądź

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>