„MIŁOSZ PATRZY NA CIAŁO, JAKBY W ZWIERCIADLE, NIEJASNO” - wykład dr. Stanleya Billa

piątek, 22 listopada 2013, godz. 18.00 (wstęp wolny)


Powtarzający się w twórczości Czesława Miłosza obraz postaci (najczęściej płci żeńskiej) stającej przed lustrem i przyglądającej się własnemu odbiciu posłuży za punkt wyjścia do rozważań nad koncepcją ciała, świadomości i źródeł poezji autora „Ziemi Ulro".
Wykład literaturoznawcy, dr. Stanleya Billa (Northwestern University) będzie częścią festiwalu „Montaż przedstawia: ciało", podczas którego poprzez różne wydarzenia, spotkania z ludźmi, wykłady, zajęcia zostaną poruszone zagadnienia związane z ciałem i jego kulturowym kontekstem.
Szczegółowy program festiwalu na stronie www.stowarzyszeniemontaz.pl
Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Montaż.

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>