MASKA TWARDZIELA Przemoc, media i kryzys męskości"

Film i dyskusja
10 grudnia 2012, g. 18.00


16. Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć

Projekcja filmu „Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości"

„STOP przemocy wobec kobiet!" - pod takim hasłem wyświetlany będzie film dokumentalny "Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości" oraz przebiegać dyskusja o międzynarodowej kampanii 16. Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.
Kampania rozpoczyna się 25 listopada - dokładnie w Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet - i kończy 10 grudnia, podczas Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Daty te wybrano, by podkreślić, że przemoc ze względu na płeć jest łamaniem praw człowieka. Koordynacją międzynarodowych działań zajmuje się Center for Women's Global Leadership.
Reżyserem powstałego w 1999 roku w USA filmu dokumentalnego „Maska twardziela" jest urodzony w Kenii Sut Jhally. Główną tezą trwającego 82 minuty filmu jest stwierdzenie, że przemoc jest zjawiskiem w znacznej mierze związanym z gender (płcią społeczno-kulturową), zatem zrozumienie tego zjawiska musi być poprzedzone analizą związków pomiędzy normami kulturowymi i wzorcami męskości.
Dokument porusza kwestię krępowania tożsamości mężczyzny poprzez jego popkulturowy wizerunek. Zawiera dokładną analizę tego, jak wpojony przez media ideał męskości przekłada się na nasze życie, wywołując presję bycia twardym i nieokazującym ani słabości, ani uczuć. Jednocześnie autorzy wyjaśniają zależność pomiędzy taką kreacją a wzrostem przemocy.
Obraz zawiera liczne przykłady z kinematografii, życia publicznego, sportu i muzyki.


Organizatorem spotkania i projekcji filmu jest Fundacja Pozytywnych Zmian - bielska organizacja inicjująca wydarzenia mające na celu doprowadzenie do pozytywnych przemian w sferze świadomości społecznej oraz zmian  kulturowych związanych z prawami człowieka, tolerancją, równouprawnieniem i przeciwdziałaniem przemocy.
Animatorkami działań są założycielki fundacji Alina Kula i Anna Chęć.
Galeria Bielska BWA jest współorganizatorem wydarzenia.

Wstęp wolny.

 

Fundacja Pozytywnych Zmian

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>