Alicja Żebrowska, Jacek Lichoń. INFILTRON. Stacja MESZ Bielsko-B.


_______________________________________________________________

ALICJA ŻEBROWSKA, JACEK LICHOŃ
"UPŁYNNIANIE INFILTRONU JAKO DROGA  KRZYZOWA. STACJA V - MESZ - BIELSKO-BIAŁA"

piątek, 30 maja 2014, godz. 18.00

Stacja MESZ jest piątą z kolei odsłoną prezentacji Infiltronu w ramach cyklu Upłynnień pod hasłem Droga Krzyżowa, realizowanego sukcesywnie w kolejnych galeriach BWA. Poprzednie stacje Drogi Krzyżowej zostały zrealizowane w Krakowie, Olsztynie, Bydgoszczy i Zielonej Górze.

Na pokaz złożylo się pięć filmów, które powstały metodą filmowania synchronicznego trzema kamerami i zostaną zaprezentowane w formie potrójnej projekcji synchronicznej.

Filmy zostały zmontowane w oparciu o materiał z trzech dawnych Infiltracji: kabalistycznego kursu Centrum Kabbalah, warsztatów szamanistycznych, ślubu protestanckiego w Norweskim Kościele Narodowym w Bergen w strojach żydowskich oraz materiałów nakręconych w Bielsku-Białej podczas dwóch rekonesansów w 2012 roku, które zostały wykonane specjalnie dla potrzeb tej Stacji.

Tytuł V Stacji w Bielsku-Białej  -  MESZ, odnosi się do pogranicznego i wielokulturowego charakteru regionu i jest anagramem powstałym od słowa „Mesjasz" według kabalistycznej zasady Notarikonu.

 

Alicja Żebrowska, Jacek Lichoń, Stacja V MESZ - Bielsko-Biała, projekt Infiltron, kadry z filmu

 

Fotorelacja z projekcji filmu Alicji Żebrowskiej i Jacka Lichonia w Galerii Bielskiej BWA >>

Alicja Żebrowska i Jacek Lichoń realizują projekt Infiltron nieprzerwanie od 1997 roku. Upłynnianie jest sposobem prezentacji Infiltronu jako dzieła otwartego, w którym następuje połączenie dawnych Infiltracji z nowymi.

„Podczas cyklu Drogi Krzyżowej kontynuujemy autorski rytuał Poszukiwania Źródeł, podczas którego docieramy do źródeł historycznych regionu i miasta, w którym realizujemy kolejne Upłynnianie. Procesy jakim podlegają rzeki i ich źródła (wysychanie, regulacja, dewastacja) stają się analogią do losów ludzi, krajów, kultur. Odkrywając na własny sposób lokalną sieć wodną, która nieustająco podlega erozji naturalnej oraz ingerencji człowieka, natrafiamy jednocześnie na niespodziewane i zapomniane związki, z których budujemy sieć powiązań historycznych i kulturowych, tworząc artystyczną transgresję miejsca - galerii, miasta i całego regionu. Ujawnia się utajony czasem wpływ przeszłości na kształt przyszłości, nawet gdy ta przeszłość jest ignorowana lub zapomniana, nieznana.
Podczas Poszukiwania Źródeł w Bielsku-Białej ustaliliśmy że najstarsze źródła rzeki Białej wypływały w Mesznej spod Magury, ale zostały przez ludzi zasypane lub przekierowane do MESZ-nianki. Dzisiaj najdalszym źródłem rzeki Białej jest Kępny Potok wypływający spod Magury w Buczkowicach.
Poza rzekami interesowała nas odległa przeszłość poczynając od śladów kultury łużyckiej i słowiańskiego grodziska w Starym Bielsku, aż do czasów współczesnych i miejscowej partyzantki po wojnie.
Nawet powierzchowne poznanie historii Bielska-Białej, ukazuje unikalny, hybrydalny charakter tego miejsca, który, ma się wrażenie, wpływa również na sposób odczytywania także przyrody przez jego mieszkańców. Zafascynowani tym zjawiskiem odnaleźliśmy analogie i asocjacje w różnych przejawach kulturowej tradycji miasta, które inspirują do przemyśleń czy znając przeszłość da się przewidzieć co czeka nas w przyszłości".

                                               Alicja Żebrowska, Jacek Lichoń, 10.04.2014

 

_________________________________________________________________

 

Więcej o projekcie INFILTRON:

- O idei piszą Alicja Alicja Żebrowska i Jacek Lichoń >>

- o projkcie "Infiltron" na wystawie "British British Polish Polish: sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś"  w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (2013) z Alicją Żebrowską i Jackiem Lichoniem rozmawia Grzegorz Borkowski, zdjęcia Aleka Polis
OBIEG TV  >>

 

____________________________________________________________________

 

Alicja Żebrowska jest artystką multimedialną, ważną postacią nurtu sztuki krytycznej.
Więcej o artystce na culture.pl >>

Jacek Lichoń jest absolwentem filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zajmuje się filmem eksperymentalnym oraz muzyką elektroniczną.

_____________________________________________________________

Projekcję filmu i spotkanie z artystami zapowiadali:

* O.pl  >>

* BB.365.info >>

* Bielsko.biala.pl >>

* www.visitbielsko.pl >>

* Bielsko-Biała. Naszemiasto.pl >>

 

 

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>