Technokultura i jej manifestacje artystyczne

wykład i spotkanie autorskie z Piotrem Zawojskim
środa, 29 marca, g. 18.00
(wstęp wolny)


Technokultura_okładka„Technokultura znajduje swoje liczne manifestacje w działaniach artystów traktujących nowe media jako narzędzia eksploracji poznawczych. Nie chodzi tylko o wymiar ekspresyjny i estetyczny twórczości artystycznej, ale także, a bardzo często przede wszystkim, o traktowanie twórczości jako rodzaju działalności naukowej. Pracownia artysty dziś nierzadko traktowana może być jako laboratorium badawcze" - pisze we wstępie do swojej książki „Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji" Piotr Zawojski. Autor stara się przedstawić w niej własną wykładnię medialnego świata hybryd i hybrydyzacji. Czyni to na wybranych przykładach twórców i dzieł zaliczanych do kanonu współczesnych dokonań w zakresie sztuki nowych mediów: Kena Godberga, Stelarca, Christy Sommerer i Laurenta Mignonneau, Ryoji Ikedy oraz wielu innych artystów reprezentujących tzw. sztukę hybrydyczną. Podczas spotkania autor opowie o głównych założeniach niedawno wydanej publikacji, traktującej o nowych mediach i sztuce nowych mediów w epoce postcyfrowej - jej obecnych założeniach i dylematach. Podjęte zostaną również kwestie nowych strategii artystycznych w kulturze zdominowanej przez mediach techniczne.
„W pewnym sensie sam staram się dokonać w tej książce rewaloryzacji czy też dowartościowania współczesnej sztuki wykorzystującej najnowocześniejsze technologie medialne, choć w istocie chodzi mi o coś więcej. O spojrzenie na współczesną technokulturę przez pryzmat działań artystów, którzy często spychani są na margines i traktowani jako balast przemian technologicznych - w istocie natomiast znajdują się w prawdziwej awangardzie cywilizacyjnych i kulturowych przemian współczesnego świata" - podsumowuje we wstępie autor.

Piotr Zawojski, fot. Ryszard CzernowDr hab. Piotr Zawojski, prof. UŚ - pracuje w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach na Uniwersytecie Śląskim, wykłada też w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, był wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia fotografii (przede wszystkim fotografii cyfrowej), filmu i kina, nowych mediów oraz sztuki nowych mediów i cyberkultury. Autor książek Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią (2000), Wielkie filmy przełomu wieków. Subiektywny przewodnik (2007), Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii (2010), Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów (2012) i Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji (2016). Zredagował Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów (2015) oraz antologię Teoria i estetyka fotografii cyfrowej (2017). Dyrektor artystyczny festiwalu „digital_ia" odbywającego się w Szczecinie. Redaktor działu Film i Media w „Opcjach".

www.zawojski.com

 

Prowadzenie spotkania - Justyna Łabądź - historyczka sztuki, polonistka, pracownik Galerii Bielskiej BWA

 

Piotr Zawojski, „Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji", Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016

 

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>