Prze/mieszczanie malarstwa


Akcja artystyczna w przestrzeni Bielska-Białej

Prezentowanym jednocześnie w Galerii Bielskiej BWA wystawom malarstwa Karoliny Zdunek oraz Joanny Stańko towarzyszy ważne wydarzenie w przestrzeni publicznej, w którym uczestniczą obie artystki. Każda z nich charakteryzuje się wprawdzie odmiennymi doświadczeniami i postawami artystycznymi, ale – zdaniem Marka Goździewskiego z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie – łączy je zainteresowanie formami sztuki w przestrzeni publicznej: w przypadku Stańko jest to szablon, zaś Zdunek – plakat. Artystki wykonały w październiku br. w przestrzeni Bielska-Białej zaprojektowane przez siebie murale, przywołujące z jednej strony wyobrażenie o magicznej, pięknej ulicy – jest to mural Joanny Stańko na ścianie bielskiej kamienicy przy ul. Sikorskiego 10, a z drugiej – obraz dynamicznej architektury budynku Galerii Bielskiej BWA (mural Karoliny Zdunek na ścianie galerii od strony ul. Mickiewicza). Ich wielkość i walory artystyczne sprawiają, iż są mocnym akcentem w architekturze miasta, a także alternatywą dla graffiti, zwłaszcza tych pozbawionych jakiejkolwiek wartości artystycznej.

U Joanny Stańko początki zainteresowania szablonem przypadają na pierwszą połowę lat 80. Marek Goździewski przypomina, że wówczas Joanna Stańko, niejako w opozycji do dominującego wówczas kryzysu – stanu wojennego i jego dziedzictwa – zaczęła przestrzeni brzydkiej i brudnej, również w sensie duchowym, przeciwstawiać przestrzeń pogodną, piękną i magiczną. Jedną z charakterystycznych cech jej ówczesnych kompozycji było powtórzenie, które nawiązywało zarówno do doświadczeń z grafiką, jak i do eksperymentów z szablonami. Dokonując interwencji w przestrzeń miasta Stańko sięga po szablon, po jego klarowne, bezpośrednie i szybkie oddziaływanie, które wykorzystuje do kreacji ulicy pogodnej, sprzyjającej doświadczaniu piękna egzystencji.

Karolina Zdunek, kończąca studia na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w 2003 roku, posiada zupełnie inne doświadczenia artystyczne i kulturowe niż Joanna Stańko. Była i jest świadkiem fascynującego okresu transformacji i wielkich przemian kulturowych w Polsce zapoczątkowanych w 1989 roku, niosących także radykalne zmiany w sztuce polskiej i wynoszących na pierwszy plan młodych artystów, na nowo definiujących problematykę zaangażowania społecznego artysty. Zdaniem Marka Goździewskiego, Karolina Zdunek przywołuje, poddając ją modyfikacji, m.in. estetykę awangardowej fotografii pierwszej połowy XX wieku oraz konstruktywistycznych plakatów z lat 20. i 30. – związaną wówczas niejako z tworzeniem „nowego świata”. W pracach tej artystki dostrzec można dynamikę i energię zmian kulturowych, czasem z ich skalą, rozmachem, czasem nawet heroizmem i patosem.
Projekt „Prze-mieszczanie malarstwa” został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

 

Karolina Zdunek, projekt Prze/mieszczanie malarstwa, mural na ścianie Galerii Bielskiej BWA, 2008

 

Joanna Stańko, projekt Prze/mieszczanie malarstwa, mural na ścianie kamienicy przy ul. Sikorskiego 10 w Bielsku - Bialej, 2008

 

Projekt „Prze/mieszczanie malarstwa" został zrealizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dofinansowany przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>