Ranking kwartalnika "ARTLUK"

- Wysoka ocena Galerii Bielskiej BWA
- Wyróżnienie dla wystawy "TANCEBA"


Galeria Bielska BWA, fot. Krzysztof Morcinek

Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej otrzymała pierwsze miejsce w rankingu „Artluka" na 15 najciekawszych instytucji sztuki współczesnej pod względem programu w 2017 roku.
Bielska galeria została doceniona za „ciekawe wystawy, a przede wszystkim długoletnie organizowanie najważniejszej imprezy prezentującej malarstwo współczesne Biennale Malarstwa Bielska Jesień".
W ubiegłym roku w rankingu za rok 2016 „Artluk" umieścił Galerię Bielską BWA na siódmym miejscu wśród najciekawszych instytucji sztuki współczesnej.
Redakcja kwartalnika oceniła również wystawy pokazywane w Polsce w 2017 r. W tym zestawieniu na trzecim miejscu znalazła się prezentowana w Galerii Bielskiej BWA wystawa pt. "TANCEBA". Kuratorami ekspozycji byli Małgorzata Łuczyna i Jacek Złoczowski. W komentarzu redakcyjnym „artluka" czytamy o wystawie: „Ciekawe wykorzystanie miejsca naznaczonego historią, jako tworzywo kreacji artystycznej. Artyści uczestniczący w wystawie, korzystając z zapisu historycznego, materiałów źródłowych, rozmów, wywiadów i obserwacji starali się dotrzeć do znaczenia miejsca, w którym znajduje się galeria BWA, a mieściła się w tym miejscu przed II wojną światową synagoga".

Więcej o rankingu "artluka":

15 najciekawszych instytucji >>

15 najciekawszych wystaw >>

 

 

 

_______________________________________________________________

 

 „artluk". Sztuka na spad 

"artluk" to poznański kwartalnik o zasięgu ogólnopolskim, wydawany przez Stowarzyszenie Kulturalne ARTES. Pismo redagowane przez zespół publicystów, historyków sztuki, krytyków i artystów; redaktorem naczelnym jest Paweł Łubowski. Stowarzyszenie powstało w 1998 roku z inicjatywy artystów reprezentujących różne dziedziny (malarstwo, grafikę, film, muzykę) i teoretyków  sztuki. Zajmuje się działalnością wystawienniczą, wydawniczą, galeryjną i organizacją wydarzeń kulturalnych. Zajmuje się działalnością wystawienniczą, wydawniczą, galeryjną i organizacyjną różnego rodzaju inicjatyw kulturalnych. SK ARTES było pomysłodawcą, twórcą i wydawcą ważnego pisma o sztuce współczesnej „ARTeon" (1999), które po roku zostało zakupione przez prywatnego wydawcę i przekształcone w miesięcznik. Z nowym wydawcą SK ARTES współpracowało do 2006 roku.
Istniejący do dziś „artluk" powstał w 2006 roku . Członkowie stowarzyszenia zaprojektowali pismo od strony merytorycznej i plastycznej. Hasłem pisma jest „Sztuka na spad" - to oznacza, iż redakcja jest otwarta na wszystkie opcje artystyczne, wolna od stereotypów, prezentująca różne dziedziny twórczości, bez granic i ram,  w którym jedynym ograniczeniem są wymiary stron. Hasło to miało też inspirować opracowanie graficzne pisma. Początkowo losy wydawnicze kwartalnika związane były z poznańskim ZPAP, następnie z ZG ZPAP, następnie z CSW w Toruniu. Od 2012 roku kwartalnik ponownie wydawany jest przez SK ARTES. Pismo ma bardzo ciekawą wersję online.
Więcej o redakcji pisma i działalności stowarzyszenia: www.artluk.com

 

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>