Jerzy Wroński (1930 -2016)


W środę, 29 czerwca 2016 roku zmarł Jerzy Wroński - polski malarz, profesor, wykładowca cieszyńskiego Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Jerzy Wroński, fot. Witold Jacyków

 

Jerzy Wroński urodził się w 1930 roku w Ciechankach na Lubelszczyźnie. W latach 1950-1956 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

W trakcie studiów współtworzył z przyjaciółmi tzw. Grupę Nowohucką, która zainaugurowała w Krakowie nurt malarstwa materii. Wszyscy jej członkowie zostali następnie przyjęci do Stowarzyszenia Artystycznego Grupa Krakowska. W latach 1979-1995 Jerzy Wroński pełnił funkcję prezesa tego stowarzyszenia. Wcześniej przez kilka kadencji był też członkiem zarządu okręgu krakowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków i rady artystycznej Sekcji Malarstwa Zarządu Głównego ZPAP.

Był wybitnym pedagogiem, wieloletnim profesorem na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Filii w Cieszynie. Działalnością pedagogiczną zajmował się od 1960 roku, początkowo w Krakowie, następnie w UMCS w Lublinie, a od roku 1975 w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Artysta wierny był awangardowej tradycji poszukiwań formalnych, przeplecionej surrealistyczną tkanką. Jego twórczość w początkach działalności utrzymana była w konwencji malarstwa materii. W latach osiemdziesiątych w sztuce Wrońskiego nastąpił istotny zwrot. Artysta zwrócił się ku fotografii, kierując uwagę na światło jako kolejny, obok wody i ognia, czynnik kreacyjny swych dzieł. Zaczął wówczas tworzyć „fotogramy metamorficzne", określane później jako „kopciogramy". Powstawały jako rodzaj „bezobiektywowej fotografii", na zwilżonej wodą szklanej kliszy fotograficznej, przy udziale płomienia osadzającego na niej drobiny sadzy. Ostateczny efekt był do pewnego stopnia przypadkowy. Artysta mówił, że owe „kopciogramy" pomagają mu „znaleźć właściwe proporcje między potęgą kreacyjną natury a rolą, jaka przypada w tworzeniu ich samemu artyście".

W 2006 roku Galeria Bielska BWA zaprezentowała prace Jerzego Wrońskiego powstałe przy udziale Jerzego Pustelnika na wystawie pt. „Kopciogramy".

 

Jerzy Wroński, KOPCIOGRAM

 

„Kopciogramy pomagają odnaleźć właściwe proporcje między potęgą kreacyjną natury a rolą, jaka przypada w niej artyście. Dobrze, jeśli przypominają o skromności i pokorze, która najkrótszą drogą prowadzi do prawdy. Ale najbardziej cudowne jest to, że Natura potrafi wyobrazić sobie coś, czego nie ma, nie było i prawdopodobnie nigdy nie będzie; przedstawia to w taki sposób, jakby było widziane jej oczyma, to znaczy od wewnątrz".

                                                                                                          Jerzy Wroński

 

Jerzy Wroński, fot. Archiwum

 

Więcej zdjęć artysty na Facebooku w Strefie Foto NCK >>

O Jerzyn Wrońskim w Wikipedii >>

 

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>