Ernest Zawada - TUNEL, z cyklu STRUKTURA - NATURA

2 - 11 października 2009


Instalacja Ernesta Zawady TUNEL, z cyklu STRUKTURA - NATURA, 2009, Galeria Bielska BWA

W instalacji pt. "Tunel" Ernest Zawada połączył formę organiczną, zapełniającą przestrzeń dolnej sali galerii, z abstrakcyjnymi formami malarskimi. Jest to zarazem zderzenie natura naturans (dzieła natury) i natura naturata (dzieła człowieka). Tytułowy tunel, mający kształt labiryntu i prowadzący widza do abstrakcyjnego malarstwa, artysta wykonał z wikliny. Poprzez rozbudowaną strukturę formy organicznej, można będzie dojrzeć obrazy artysty.

Dzieło Ernesta Zawady jest przykładem sztuki efemerycznej, której istotą jest proces twórczy z jego przypadkowością i nieprzewidywalnością.

We wcześniejszych realizacjach w cyklu "Struktura - Natura" artysta wykorzystywał także humus, patyki i kamienie. "Tunel" jest pierwszą pracą, w której widz znajdzie się we wnętrzu struktury organicznej, ale kolejną, w której zestawia malarstwo i formy przestrzenne (rzeźbę).

  Ernest Zawada podczas realizacji wystawy TUNEL, z cyklu STRUKTUTRA - NATURA, 2009, Galeria Bielska BWA  Instalacja Ernesta Zawady TUNEL, z cyklu STRUKTURA - NATURA, 2009, Galeria Bielska BWA

Praca ta jest także kontynuacją idei, jaką Ernest Zawada wyraził w swojej instalacji "Terra Ignota" (Galeria Bielska BWA, 2004), sytuując na zasypanej humusem podłodze galeryjnej sali kilkaset różnej wielkości obiektów rzeźbiarskich symbolizujących kiełki roślin i uzmysławiających odwieczny rytm przyrody oraz etapy życia człowieka.


Ernest Zawada jest absolwentem Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; w 1995 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki (1995, 2007). Zajmuje się malarstwem sztalugowym, grafiką warsztatową, rzeźbą i instalacją. Jest autorem happeningów i instalacji, m.in.: "Drabina do nieba" (2000), "Buty" (2001), "Eurokoronka dla Unii" (2004), "Struktura - Natura" (2006), "Drzewo życia" (2007). Swoje prace przedstawiał na kilkunastu wystawach indywidualnych oraz wielu zbiorowych w kraju i za granicą. Stała ekspozycja jego prac prezentowana jest w Galerii Zapiecek w Warszawie; jego malarstwo reprodukowane jest w albumie wydanym przez Galerię Prezydencką w Warszawie, obok prac znamienitych malarzy, takich jak np. Jerzy Nowosielski, Stefan Gierowski i Jan Tarasin. Jest autorem książki "Nauka rysunku" (Wydawnictwo Park, 2005, 2007).

Wystawa Ernesta Zawady TUNEL, z cyklu STRUKTURA - NATURA, październik 2009, Galeria Bielska BWA

Obecnie artysta związany jest z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, gdzie pracuje jako adiunkt na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku w stopniu doktora habilitowanego.

Podczas wernisażu wystąpi góralska kapela z rodzinnych stron artysty - "Wałasi" z Istebnej, wnosząc charakterystyczny dla realizacji artysty element ludyczności.

Wystawa trwa od 2 do 11 października 2009
Wstęp na wystawę bezpłatny.

 

  Współorganizator wystawy

powrót do strony głównej

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>