Sławomir Brzoska. PŁYNNA TOŻSAMOŚĆ

21 stycznia - 6 marca 2016


Fotorelacja z wernisażu >>
Relacja na YouTube>>

English version

Na wystawie w dolnej sali Galerii Bielskiej BWA prezentowane były dziecięce rysunki - plon projektu, jaki artysta realizował w trzech miejscach odległych geograficznie, ale charakteryzujących się zanikaniem kultur i tradycji.

 

Dzieci w szkole podstawowej w Wamenie (Dolina Baliem, Papua Zachodnia) realizują swoje prace rysunkowe w projekcie „Płynna tożsamość. Przeszłość i przyszłość w rysunkach dzieci reprezentujących zanikające kultury”. Fot. Sławomir Brzoska

 

- „Są to głównie rysunki przywiezione z Doliny Baliem w Zachodniej Papui, pustynnej części środkowego Omanu, oraz rysunki dzieci z Górnego Śląska, będące odpowiedzią na pytania dotyczące przeszłości oraz wizji przyszłości. Praca z dziećmi była jednym z działań w badaniach naukowych pt. „Płynna tożsamość", jakie prowadziłem i nadal prowadzę w ramach grantu otrzymanego w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Dodatkowo będzie można obejrzeć film dokumentalny przybliżający życie w papuaskiej Dolinie Baliem, a także część dokumentacji działań landartowskich, jakich dokonywałem na pięciu kontynentach pod wspólnym tytułem „Szkice w podróży" -  mówi Sławomir Brzoska.

 

Dzieci w szkole podstawowej na Górnym Śląsku realizują swoje prace rysunkowe w projekcie „Płynna tożsamość. Przeszłość i przyszłość w rysunkach dzieci reprezentujących zanikające kultury”. Fot. Sławomir Brzoska

 

Do udziału w projekcie artysta zaprosił dzieci w wieku 9-11 lat, znajdujące się w okresie przechodzenia z tzw. ideoplastyki do fizjoplastyki (tj. od rysowania schematu do rysunku zbliżonego do realizmu). - „Jednym z celów moich badań było sprawdzenie tezy, związanej z orientacją idiograficzną, próbującą na podstawie dziecięcych rysunków określić relacje autora ze światem w jakim żyje. Chciałem przekonać się, czy rzeczywiście uwarunkowania geograficzne i kulturowe mają drugorzędne znaczenie w kreacji dzieci w tym samym wieku, reprezentujących całkowicie odmienne tradycje. Czy rysunki różnią się jedynie detalami i „klimatem kolorystycznym" - wyjaśnia Sławomir Brzoska.

Całość projektu prezentuje publikacja pod redakcją naukową Sławomira Brzoski pod tym samym tytułem: „Płynna tożsamość. Przeszłość i przyszłość w rysunkach dzieci reprezentujących zanikające kultury", zawierająca reprodukcje prac plastycznych dzieci, fotografie, wprowadzenie autora i teksty analityczne w wersji polskiej i angielskiej dr hab. Kingi Kuszak, Ewy Kokot i Józefa Blachy. Publikacja wydana przez Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w 2015 roku.

Sławomir Brzoska urodził się 22 kwietnia 1967 w Szopienicach na Górnym Śląsku. Studia w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Filia w Cieszynie (1991-1995); dyplom z rzeźby w pracowni prof. Jerzego Fobera. Kierownik 9 Pracowni Działań Przestrzennych na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, z którym jest związany od 1997 roku, oraz Pracowni Działań Przestrzennych w Katedrze Intermediów i Scenografii w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (od 2012). Profesor zwyczajny od 2012 roku. Autor 57 wystaw indywidualnych, uczestnik ponad 130 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą; autor performansów i akcji artystycznych prezentowanych na kilku kontynentach. Zajmuje się rzeźbą, instalacją, sztuką w przestrzeni publicznej, wideo, land artem oraz performansem.

Czas trwania wystawy: 21 stycznia - 6 marca 2016.

Uwaga! Wstęp na wystawę wynosi 1 zł; w środy wstęp bezpłatny.

_________________________________________________________

Wystawa prac Sławomira Brzoski "Nic poza pustynią".
Czas trwania: 29 stycznia - 21 lutego 2016  >>

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>