Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży w scenerii wystawy 39. Biennale Malarstwa "Bielska Jesień 2009"

organizowane do 29 grudnia 2009 roku.


 

Zabawa: „Konkurs Bielska Jesień 2009"
(warsztaty kierowane do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów)

Warsztat pomagający „przyjrzeć się sztuce z bliska"; uczący interpretacji sztuki i krytycznego spojrzenia na dzieło, a także zrozumienia i wczucia się w rolę np. jurora, czy też artysty uczestniczącego w konkursie, oraz umiejętności podejmowania decyzji o przyznaniu nagrody. Zajęcia rozpoczynają się oprowadzaniem po wystawie, po czym następuje część teoretyczna zakończona działaniami plastycznymi, podczas których dzieci rysują ołówkiem, węglem lub pastelami temat zaczerpnięty z wybranego przez jury obrazu.

Debata nad obrazami z wystawy „Bielska Jesień"
(warsztaty kierowane do młodzieży gimnazjalnej i licealnej)

Warsztaty uczące interpretacji dzieł sztuki oraz krytycznego podejścia do dzieła. Rozpoczynają się oprowadzeniem po wystawie oraz wyborem przez uczestników warsztatów dwóch najlepszych dzieł i dwóch najgorszych. Następnie prowadzona jest dyskusja w formie „debaty oksfordzkiej", w której cztery grupy dyskusyjne przedstawiają swoją interpretację dzieła i z dużą kulturą bronią własnych racji.

Gra: „Poszukaj w obrazach"
(warsztaty kierowane do dzieci ze szkoły podstawowej)

Warsztaty pokazujące, jak dopasować informacje opisujące obraz do danego dzieła oraz jak wykorzystywać w rozmowie o obrazie poznane określenia. Warsztaty rozpoczynają się oprowadzaniem po wystawie, następnie są ćwiczenia teoretyczne, w końcu uczestnicy rysują lub malują wybrane fragmenty z danego obrazu lub kopiują samo dzieło ołówkiem, pastelami lub węglem.

Warsztaty prowadzą pracownicy Galerii Bielskiej BWA:
Grażyna Cybulska, Małgorzata Krzempek, Agnieszka Swoboda

Warsztaty trwają dwie godziny lekcyjne, ich koszt - 5 zł od uczestnika.

Zajęcia wymagają wcześniejszego umówienia.

patrz: wystawa Bielska Jesień 2009

 

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>