5. konkurs na scenariusz wystawy kuratorskiej BIELSKA JESIEŃ. ILUZJA JAKO ŻRÓDŁO CIERPIEŃ


"Iluzja jako źródło cierpień"

kurator: Agnieszka Żechowska

Zwycięski projekt w 5. edycji konkursu Galerii Bielskiej BWA
na scenariusz wystawy kuratorskiej prezentującej współczesne malarstwo polskie w cyklu „Bielska Jesień"
3 października - 2 listopada 2008 (obie sale)

sesja poświęcona malarstwu współczesnemu - 30 października, godz. 12.00

Projekt katalogu i plakatu: Karolina Breguła

Ideą projektu Agnieszki Żechowskiej jest refleksja nad obrazem w kontekście iluzji i cierpienia. Zaproszeni do wystawy artyści przedstawili dzieła badające przestrzeń iluzji i granice obrazu, w którym poszukujemy własnego odbicia. Zdaniem kuratorki wystawy, refleksja taka jest potrzebna, gdyż rozwój nowych technologii, nauk humanistycznych, kształtowanie się nowej rzeczywistości wirtualnej, rozszerzyły znaczenia i sensy obrazu, tradycyjnie rozumianego jako całość wizualna wyodrębniona z otoczenia. Obraz nie jest już identyfikowany jedynie z malarstwem, czyli płaszczyzną, a tym samym definicja malarstwa została podważona. Teraz odróżnienie rzeczywistości od obrazu, nieustannie powielającego nawet samego siebie, nie jest łatwe i oczywiste.

- Granice obrazu i granice rzeczywistości nie są już czytelne. Rzeczywistość ginie w kolejnych odbiciach, refleksach. Obrazy uwodzą i kierują nas ku innemu porządkowi niż porządek logiczny, wciągają nas w grę, w której stawką jest cierpienie - podkreśla Agnieszka Żechowska.

Na wystawie prezentowane są obrazy malarskie, projekcje wideo i obiekty przestrzenne. Są to najnowsze prace artystów - część z nich została przygotowana specjalnie na bielską wystawę. W zamyśle Agnieszki Żechowskiej, przygotowana w obydwu salach galerii ekspozycja będzie miała specyficzną narrację; dzieła będą korespondowały ze sobą, uzupełniały się, wchodziły w interakcje. Widzowie powinni przygotować się na sporą dawkę emocji, powodowanych przez iluzje, pragnienia, fantazje i frustracje artystów, ale też ich marzenia i inne, bardziej optymistyczne „odtrutki" na depresje. Widzowie będą mieli też przestrzeń dla siebie - kuratorka zakłada, iż odbiorca postawiony przed tak emocjonalnym przekazem artystycznym, musi mieć na wystawie miejsce, by usiąść, pomyśleć i...pomarzyć.

W wystawie uczestniczą: Agata Bogacka, Karolina Breguła, Dorota Buczkowska, Aleksandra Buczkowska, Tomasz Kozak, Robert Kuśmirowski, Alicja Łukasiak, Robert Maciejuk, Aleksandra Polisiewicz, Zbigniew Rogalski, Twożywo (Mariusz Libel, Krzysztof Sidorek).

Grupa Twożywo stworzyła mural To Tłum na fasadzie Galerii Bielskiej BWA od strony ul. 3 Maja.

Agnieszka Żechowska jest niezależną kuratorką wystaw i prezentacji sztuki współczesnej, autorką publikacji o sztuce, założycielką Fundacji Supermarket Sztuki. W swoim dorobku posiada cykl prezentacji sztuki młodych artystów w ramach projektu „Supermarket Sztuki": „Ludzie i przedmioty" (Warszawa, 2002), „Globalne zauroczenie" (Warszawa, 2003), oraz dwie edycje międzynarodowe: „Toleruj mnie!" (Warszawa, 2005) i „(im)mortal love" (Warszawa, 2007). Jest autorką projektów: „Witajcie w Mediach!" (Królikarnia - Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, 2006)  i „Pożądanie - Patrzenie - Przerażenie" (Warszawa, 2008). Przedstawia sztukę w kontekście współczesnej refleksji kulturowej. Jest także niezależnym ekspertem w Brukseli w Programie Kultura 2000 i Kultura 2007 - 13.

   Zbigniew Rogalski, O śmierci sąsiada, 2003, olej na płótnie; Robert Maciejuk, malarstwo na ceramice, 2008 oraz Nothing Could be Finer, 2008, rysunki w ramkach    Robert Maciejuk, bez tytułu, 2006 (malowane z pocztówki z reprodukcja obrazu

O wystawie napisali:

Marta Raczek, Iluzje ponowoczesnego widza w Galerii Bielskiej, OBIEG http://www.obieg.pl/recenzje/4175

Anka Leśniak, Iluzje między malarstwem a obrazem, OBIEG http://www.obieg.pl/recenzje/3113

Marta Raczek, Iluzja - wojerystyczna przyjemność okupiona cierpieniem, Sztuka.pl, listopad 2008, nr 11

Łukasz Kołębasiak, Kto zabiera nam złudzenia? Artyści, Gazeta Wyborcza http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35018,5862811,Kto_zabiera_nam_zludzenia__Artysci_.html

Agnieszka Okrzeja, Obrazy w roli głównej, EXIT, nr 4(76) 2008

Agnieszka Okrzeja, O problemach z obrazem, Relacje - Interpretacje, Kwartalnik ROK, nr 4/2008


powrót

 

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>