Andrzej Lachowicz - REANIMACJA

10 - 22 lutego 2009


Andrzej Lachowicz, Mała Galeria ZPAF, 1988, fot. Marek Grygiel

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrospektywna wystawa artysty, który w swojej wieloletniej twórczości zajmował się malar­stwem, grafiką, rysunkiem, fotografia, filmem wideo oraz teorią sztuki. Jego działalność arty­styczna znacząco wpłynęła na rozwój sztuk wizualnych w Polsce. Andrzej Lachowicz urodził się w 1939 roku w Wilnie. Studia artystyczne ukończył w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu pod kierunkiem prof. Stanisława Dawskiego (dyplom w 1965 roku). Od 1968 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. W 1970 roku był współzałożycielem i komisarzem neoawangardowej grupy i galerii PERMAFO we Wro­cławiu, w których wspólnie z Natalią LL - swoją życiową partnerką - i Zbigniewem Dłubakie­m tworzył podstawy polskiego fotomedializmu. Działalność PERMAFO była jednocześnie jednym z przejawów konceptualizmu. W latach 70., wychodząc z refleksji konceptualnej, arty­sta zajął się badaniem języka wizualnego - wykonywał instalacje fotograficzne, których celem była analiza formy i znaku oddziałującego na percepcję. W ważnym dla polskiej sztuki tekście teoretycznym „Poziomy energetyczne sztuki" (1978) Andrzej Lachowicz twierdził, iż sztuka posiada energię w podobny sposób, jak człowiek ciało, oraz jest próbą uczestniczenia w absolucie. Jego kolejne wystawy („Permart" w 1971 roku oraz „Perswazja wizualna i mentalna") realizowały program „sztuki permanentnej".W latach 80. tworzył fotografie i filmy wideo; brał udział m.in. w wystawie „Polska fotogra­fia intermedialna lat 80-tych". Jego fotografie, prezentowane w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (1993) na wystawie „Transgresje II", ukazywały przechodzenie artysty od kon­ceptualizmu do „fotografii inscenizowanej".W latach 1978-1995 Andrzej Lachowicz działał w Komitecie Organizacyjnym Triennale Rysunku we Wrocławiu. Był wielokrotnym stypendystą prestiżowych fundacji w Nowym Jorku, Wiedniu i w Szwajcarii. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum Narodowym we Wrocławiu. W 2008 roku duża retrospektywna wystawa prac Andrzeja Lachowicza pt. „Obserwacje i notacje" prezentowana była w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.

Kurator wystawy - Agata Smalcerz.

Wystawa trwa od 10 do 22 lutego 2009 (sala dolna).

 

   Cień, ja sam, 1966     Energia luzu, 1987

 

  Enegria upadku, 1980      Topologie G+G2, 1968-1989

 

Otwarcie wystawy, spotkanie z widzami i performance Andrzeja Lachowicza

powrót

 

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>