Śląska Kolekcja Sztuki Współczesnej

od 8 stycznia do 8 lutego 2009


Wystawa jest wyborem prac ze Śląskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, którą od 2005 roku gromadzi Śląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych powołane w ramach Narodowego Programu Kultury „Znaki Czasu". Kolekcja, znajdująca się w gestii Fundacji dla Śląska, liczy pond 300 prac kilkudziesięciu artystów. Układają się one w różnorodne wątki obrazujące współczesność, widziane i przeżywane przez artystów polskich przełomu XX i XXI wieku. Znajdują się w niej głównie dzieła odnoszące się do problematyki społecznej, tożsamości kulturowej czy pamięci historycznej, chociaż nie brakuje w niej także prac o odmiennym, kontemplatywnym wyrazie, zróżnicowanych pod względem stylistyki i użytych mediów.

Śląska kolekcja uznawana jest za bardzo interesującą pod względem koncepcji gromadzenia prac. Anda Rottenberg, kuratorka i krytyk sztuki, uznała, iż w kolekcji tej „wyraziście rysuje się wielopłaszczyznowa narracja, krzyżująca wątek ogólnopolski z lokalnym", zaś autorzy kolekcji odwołują się do dwóch ważnych tendencji w polskiej sztuce: tradycji konceptualnej i tradycji figuratywnej. Pierwsza reprezentowana jest przez klasyków gatunku, m.in. Stanisława Dróżdża, Natalię Lach-Lachowicz, Józefa Robakowskiego, a także Andrzeja Szewczyka, Tomasza Struka i Przemysława Kwieka. Druga przez obrazy Edwarda Dwurnika i Marka Sobczyka. Za ciekawy kontrapunkt dla tych klasycznych obszarów można uznać twórczość pokolenia debiutującego w latach 80., m.in. Piotra Kurki, Grzegorza Klamana, Marcina Berdyszaka, grupy Luxus, oraz pokolenia młodszego, np. Piotra Lutyńskiego, Dominika Lejmana, Elżbietę Jabłońską czy Cezarego Bodzianowskiego. Ważna jest grupa artystów związanych ze Śląskiem - w kolekcji znajdują się ocalone od zapomnienia, historyczne już dziś prace Urszuli Broll, Zofii Rydet, Andrzeja Urbanowicza czy Zygmunta Stuchlika, a także fotografie Jerzego Lewczyńskiego. Nie brak też osadzonych w realiach Śląska fotografii i wideo młodych artystów Michała Kopaniszyna i Janusza Łobzowskiego.

Zdaniem Sebastiana Cichockiego, członka Komisji zakupów Śląskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, zgromadzone prace stanowią pewien komentarz do specyfiki historyczno-kulturowej Śląska poprzez nawiązania do problematyki społecznej, etosu pracy, tożsamości narodowej, języka czy też kluczowego dla tego regionu zjawiska industrializacji (widać to m.in. w pracach Urszuli Broll, Edwarda Dwurnika czy fotografiach Zofii Rydet i Jerzego Lewczyńskiego). Wiele prac nawiązuje do specyficznego na Śląsku zjawiska adaptacji społecznej - najpierw do rzeczywistości zdeterminowanej przez przemysł, a potem przez niego porzuconej (m.in. prace Adama Garnka, Grzegorza Klamana, Pawła Warchoła, a także cykl fotografii i film wideo Michała Kopaniszyna i Janusza Łobzowskiego o bezdomnych i narkomanach w Katowicach). Kolejnym wątkiem widocznym w kolekcji jest charakterystyczny dla Śląska eskapizm, ucieczka w metafizykę, stale obecna potrzeba doznań duchowych (np. w malarstwie Andrzeja Urbanowicza i Henryka Wańka). Nie brakuje w kolekcji prac młodych artystów związanych z cieszyńskim Instytutem Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, np. Piotra Lutyńskiego (malarstwo), Krystyny Pasterczyk (rzeźba), Krzysztofa Morcinka (obiekt).

Cezary Bodzianowski, z cyklu Kur, 2005, Katowice, fotografia     Andrzej Urbanowicz, Druga źrenica, 2001, akryl, płótno, 156x284 cm     Dominik Lejman, Flamingi, 2002, fresk wideo, DVD, wymiary zmienne

 

Jerzy Lewczyński, Nieznany, 1959, fotografia czarno-biała, 40x50 cm       Krzysztof Morcinek, Kacper, 2005, fotografia, relief, technika mieszana, 230x240 cm       Edward Dwurnik, Bogumił Kupczak, L 28, 16.12.81, Kopalnia Wujek, 1993-1994, olej, akryl, płótno, 146x144 cm       Marcin Berdyszak, Barok natury, barok kultury, 2004, obiekt, wys. 200 cm

Na dużej wystawie w obu salach Galerii Bielskiej BWA pokazane będą wszystkie formy artystycznej wypowiedzi: malarstwo, grafika, fotografia, instalacja oraz sztuka mediów.

Kurator wystawy - Agata Smalcerz.

 Zdjęcia z ekspozycji

powrót

 

 

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>