Czesław Wieczorek - Malarstwo

Klubokawiarnia Aquarium, 15-31 maja 2015


________________________________________________________________________

NOWE OBRAZY w Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA

Podczas trwania wystawy „Kochajmy swoich artystów. 70 lat obecności ZPAP w Bielsku-Białej", w Klubokawiarni Aquarium w Galerii Bielskiej BWA prezentowane będą dwie niewielkie ekspozycje ukazujące prace Czesława Wieczorka oraz Janiny Wiciejewskiej-Pochopień - artystów starszego pokolenia reprezentujących lokalne środowisko.

Obrazy te zostały zakupione do Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA w 2014 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Priorytetu: Regionalne kolekcje sztuki współczesnej.

 

________________________________________________________________________

Czesław Wieczorek - Malarstwo

Wśród obrazów prezentowanych na niewielkiej wystawie znajduje się najstarsza praca w zbiorach artysty,  „Zatrzymany czas" z 1965 roku - liryczna, płasko malowana, tematycznie zapowiadająca późniejszą problematykę społecznie krytyczną (obraz przedstawia więzienie). „Jedwabne" i „Ukaz" to obrazy poświęcone tematowi Żydów, który artyście jest szczególnie bliski, gdyż wychowywał się w sąsiedztwie społeczności żydowskiej. Jedna z najnowszych prac, „Dwór" (2011), to ostra krytyka współczesnych stosunków społecznych.

Twórczość Czesława Wieczorka naznaczona jest wielką wrażliwością w odczuwaniu, a następnie malarskim transponowaniu współczesnych realiów. Jest wyrazem nieustającego protestu artysty niepokornego, wciąż niepogodzonego z rzeczywistością. Stylistyka jego malarstwa w samym zarysie idei plastycznej przypomina nieco starocerkiewną ikonę, ale przedstawiane treści są skrajnie odmienne - alegoryczno-apokaliptyczne, związane ze skutkami minionej wojny, martyrologią Żydów, nasycone gorzką ironią wobec współczesnych wydarzeń.

Czesław Wieczorek 15 maja 2015. Fot. Krzysztof Morcinek

Czesław Wieczorek urodził się w 1931 roku w Zawierciu. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Rafała Pomorskiego (1958). Od 1960 roku członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Stale obecny w prezentacjach twórczości artystów bielskiego okręgu ZPAP. Laureat nagrody dyrektora Galerii Bielskiej BWA na Bielskim Festiwalu Sztuk Wizualnych w 2011 roku. Zajmuje się malarstwem i grafiką użytkową.

W 2012 roku w Galerii Bielskiej BWA była prezentowana retrospektywna wystawa malarstwa artysty >>

 

Czesław Wieczorek_ MALARSTWO_15_31 maja 2015

Wystawa malarstwa Czesława Wieczorka 15_31 maja 2015

 

plakat do wystawy Czesława Wieczorka

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>