NOWE OBRAZY w Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA

Klubokawiarnia Aquarium
Czesław Wieczorek - Malarstwo, 15-31 maja 2015
Janina Wiciejewska-Pochopień - Malarstwo, 1-21 czerwca 2015


________________________________________________________________________

Podczas trwania wystawy „Kochajmy swoich artystów. 70 lat obecności ZPAP w Bielsku-Białej", w Klubokawiarni Aquarium w Galerii Bielskiej BWA prezentowane będą dwie niewielkie ekspozycje ukazujące prace Czesława Wieczorka oraz Janiny Wiciejewskiej-Pochopień - artystów starszego pokolenia reprezentujących lokalne środowisko.

Obrazy te zostały zakupione do Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA w 2014 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Priorytetu: Regionalne kolekcje sztuki współczesnej.

________________________________________________________________________

Czesław Wieczorek - Malarstwo

Wśród obrazów prezentowanych na niewielkiej wystawie znajduje się najstarsza praca w zbiorach artysty,  „Zatrzymany czas" z 1965 roku - liryczna, płasko malowana, o harmonijnym zestawie barw, choć tematycznie zapowiadająca późniejszą problematykę społecznie krytyczną (obraz przedstawia więzienie). „Jedwabne" i „Ukaz" to obrazy poświęcone tematowi Żydów, który artyście jest szczególnie bliski, gdyż wychowywał się w sąsiedztwie społeczności żydowskiej. Jedna z najnowszych prac, „Dwór" (2011), to ostra krytyka współczesnych stosunków społecznych.

Twórczość Czesława Wieczorka naznaczona jest wielką wrażliwością w odczuwaniu, a następnie malarskim transponowaniu współczesnych realiów. Jest wyrazem nieustającego protestu artysty niepokornego, wciąż niepogodzonego z rzeczywistością. Stylistyka jego malarstwa w samym zarysie idei plastycznej przypomina nieco starocerkiewną ikonę, ale przedstawiane treści są skrajnie odmienne - alegoryczno-apokaliptyczne, związane ze skutkami minionej wojny, martyrologią Żydów, nasycone gorzką ironią wobec współczesnych wydarzeń.

 

Czesław Wieczorek, Zatrzymany Czas, 1965, technika mieszana, olej, płótno, 58 x 75 cm

Czesław Wieczorek urodził się w 1931 roku w Zawierciu. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Rafała Pomorskiego (1958). Od 1960 roku członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Stale obecny w prezentacjach twórczości artystów bielskiego okręgu ZPAP. Laureat nagrody dyrektora Galerii Bielskiej BWA na Bielskim Festiwalu Sztuk Wizualnych w 2011 roku. Zajmuje się malarstwem i grafiką użytkową.

W 2012 roku w Galerii Bielskiej BWA była prezentowana retrospektywna wystawa malarstwa artysty >>

_______________________________________________________________________________

Janina Wiciejewska-Pochopień - Malarstwo

Wystawa pięciu prac Janiny Wiciejewskiej-Pochopień - jednej z najstarszych przedstawicielek bielskiego Oddziału ZPAP - to zestaw obrazów z lat 1967-1968, pochodzących z cyklu „Pejzaż kosmiczny", malowanych w konwencji abstrakcji geometrycznej, w wysmakowanych pastelowych barwach. Jeden z obrazów tej serii zdobył główną nagrodę na „Bielskiej Jesieni" w 1968 roku. W tym samym roku praca ta została zakupiona do zbiorów Muzeum w Bielsku-Białej.

Obrazy Janiny Wiciejewskiej-Pochopień wzbogaciły najważniejszy dział Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA, stanowiący jej trzon, którym jest malarstwo. W dziale tym z kolei pokaźny zbiór stanowią prace laureatów nagród i wyróżnień oraz wybranych uczestników konkursu malarstwa „Bielska Jesień".

 

Janina Wiciejewska-Pochopień, Pejzaż  kosmiczny nr 2, 1967, olej, płótno, 73 x 60 cm

 

Janina Wiciejewska- Pochopień urodziła się w 1927 roku w Kolonii Gródek na Lubelszczyźnie. Absolwentka pierwszego rocznika dwuletniego Liceum Plastycznego w Zamościu. W latach 1949-1954 studiowała w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych; dyplom z malarstwa uzyskała w 1955 roku w pracowni prof. Eugeniusza Eibischa. W latach 1960-1984 była nauczycielem przedmiotów artystycznych w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej. Laureatka Złotego Medalu podczas VI Ogólnopolskiej Wystawy „Jesień Bielska" w 1968 roku za obraz pt. „Pejzaż kosmiczny nr VII". Jest członkiem ZPAP od 1955 roku. Zajmuje się malarstwem. 

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>