MARCIN BERDYSZAK

5 stycznia - 3 lutego 2013


Zobacz film w: OBIEG TV >>

Wystawa najnowszych prac artysty, który ze struktur kultury czyni materię swojej sztuki.

- „Przenosi sztukę w pierwotne miejsce jej istnienia, sięga jej korzeni, jej kodu genetycznego. Marcin Berdyszak szukając informacji o istocie sztuki, znajduje informacje o prawdzie człowieka w kulturze" - określa postawę artysty Elżbieta Kościelak w tekście „Stan świata przyszłego".
Artysta wielokrotnie przekracza granice pomiędzy kulturą a naturą, rozprawia się nie tylko z mitem „nowości", „oryginalności", „niepowtarzalności" i „odkrywczości" dzieła sztuki, ale też stawia odbiorcę w nowym kontekście sztuki jutra, proponuje mu nowe jej rozumienie. Sztuka ta ma elementy ludyczne, masowe, prześmiewcze. Jest wprawdzie jeszcze komentarzem do świata mijającego, ale tak naprawdę artysta wyznacza jej nowe miejsce w kulturze: nowy kształt i funkcję.

 

Za horyzontem kultury..., Galeria Bielska BWA, 2013, fragment ekspozycji, fot. Marcin Berdyszak

 

Za horyzontem kultury..., Galeria Bielska BWA, 2013, fragment ekspozycji, fot. Marcin Berdyszak

 

Poza relacjami między naturą a kulturą, artysta zajmuje się także problemami z pogranicza świata społecznego i kultury, śledzeniem stereotypów, procesów unifikacji, konsumpcji, przenikaniem się kultury popularnej i kultury elitarnej. Piętnuje negatywne zjawiska globalne, trendy kulturowo-społeczne, które odczytuje jako absurdalne lub destrukcyjne. Estetyczne kategorie są w jego twórczości obecne w równym stopniu, jak kategorie ocen moralnych. („Obieg", 24.02.2012).
Prezentowane na wystawie prace ukazują problem zacierania granic między tym, co naturalne, a tym, co sztuczne, między prawdą a iluzją.

 

Marcin Berdyszak, Rewitalizacja Błędnego koła Malczewskiego, 2012, Galeria Bielska BWA, 2013, fot. M. Berdyszak

___________________________________________________________

Marcin Berdyszak mieszka i tworzy w Poznaniu. Jest absolwentem poznańskiej PWSSP; dyplom z malarstwa uzyskał w pracowni prof. Włodzimierza Dudkowiaka oraz z rzeźby u prof. Macieja Szańkowskiego (1988). Od 1989 roku pracuje w macierzystej uczelni; obecnie jest profesorem i  rektorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zajmuje się instalacją, obiektem oraz performansem.

5 stycznia - 3 lutego 2013

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>