ALEKA POLIS - BŁĄD W CZASOPRZESTRZENI

4 stycznia - 3 lutego 2013


* Do kupienia
Limitowana seria kubków
z reprodukcją "Cyklooksytocyny nr 13"

* Dokumentacja wystawy na stronie internetowej Aleki Polis  >>

Aleka Polis: Błąd w czasoprzestrzeni
Kuratorka  Agnieszka Żechowska

Projekt „Błąd w czasoprzestrzeni" obejmuje prezentację wideo i obrazu malarskiego, a także - w programie spotkania autorskiego z publicznością - pokaz filmów i animacji cyfrowych Aleki Polis.   
Projekt stawia pytania o znaczenie śmierci w kulturze, w życiu społecznym i w doświadczeniu jednostki. Centralnym punktem wystawy jest najnowsze, prezentowane po raz pierwszy w Polsce wideo „Portret pośmiertny Ojca", któremu towarzyszy obraz „Cyklooksytocyna nr 13". Artystka dzieli się z widzem osobistymi przeżyciami i refleksją nad współistnieniem miłości i śmierci (Erosa i Tanatosa). Nawiązuje do tradycji przedstawień martwego ciała (Chrystus w grobie), tworzenia masek pośmiertnych i malowania portretów trumiennych, a także do symboliki liczb, geometrii i barw.

Prezentacja została udostępniona publiczności w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej 4 stycznia, w pierwszą rocznicę śmierci ojca artystki.

W dniu urodzin ojca artystki - 13 stycznia odbyło się spotkanie z udziałem Aleki Polis i zaproszonych gości, zatytułowane „W trzy dni od jutra mogę mieć cztery dziury".

Podczas spotkania pokazano, uzupełniający prezentację, zestaw filmów i animacji komputerowych artystki dotyczących tematyki śmierci, m.in. „Portret trumienny JP II" i „Portret trumienny TU-154". Artystka opatrzyła je autorskim komentarzem.

Po projekcji odbył się wykład filozofki dr Ewy Majewskiej oraz dyskusja z udziałem zaproszonych gości:
socjolożki dr Joanny Wowrzeczki
i kuratorki Agnieszki Żechowskiej.

"Czym jest śmierć w doświadczeniu ponowoczesnego człowieka? Czy granica między życiem a śmiercią jest jeszcze uchwytna? Czy opozycja Eros-Tanatos ma jakiekolwiek znaczenie w płynnej rzeczywistości? Jak zmieniał się stosunek do śmierci na przestrzeni ostatnich lat? Jaki jest jej obraz w świecie nowych mediów i technologii? Jaki jest jej status w kontekście władzy, biopolityki i  poszukiwań nowych form duchowości? Na te i wiele innych pytań spróbują odpowiedzieć uczestnicy spotkania" - zapowiadała Agnieszka Żechowska.

 

Aleka Polis, Cyklooksytocyna nr 13, nr 14

   Na zdjęciach: u góry:
   Aleka Polis, Cyklooksytocyna nr 13, Zona Sztuki Aktualnej, Łódź, 8.04.2011
   na dole:
   Aleka Polis, Cyklooksytocyna nr 14, dom rodzinny, Gliwice, 3.01.2012

_____________________________________________________________________

Aleka Polis, absolwentka Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Tworzy wideo, filmy dokumentalne, animacje, zajmuje się sztuką cyfrową, performansem i malarstwem. „Jej (post)krytyczna twórczość otwiera pole do refleksji na temat rekonstrukcji tożsamości, czy lepiej podmiotowości, w przestrzeni kontrolowanej przez szeroko pojętą władzę. Prace Aleki Polis, tworzone z pełną świadomością porażki poszukiwania krytycznego dyskursu, otwierają przestrzeń dla nieobciążonej propagandą interpretacji." [cytat: Wikipedia]

4 stycznia - 3 lutego 2013

 

Patronat medialny

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>