Zakupy dzieł do Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA w 2015 roku ze środków MKiDN

Nowości w Kolekcji na Google Open Gallery >>


Galeria Bielska BWA dzięki projektowi „Rozbudowa Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA

w roku 2015" zakupiła ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dwanaście dzieł.

Wartość projektu wyniosła 131 370 zł, z tego: 

- dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosło 110 000 zł.

- dofinansowanie ze środków z budżetu Miasta Bielska-Białej wyniosło 21 500 zł.

 

Spis zakupionych dzieł:

1. Sławomir Rumiak, Purpurowa róża z Chybia / The Purple Rose of Chybie, 2010, edycja 1/3, wideoinstalacja; wideo HD, stereo; czas trwania: 6'30'' (płyta Blue-Ray) oraz fotel z klubu filmowego „Klaps" w Chybiu, 80 x 80 x 60

Sławomir Rumiak, Purpurowa róża z Chybia / The Purple Rose of Chybie, 2010, edycja 1/3  wideoinstalacja; wideo HD, stereo; czas trwania: 6'30'' (płyta Blue-Ray) oraz fotel z klubu  filmowego „Klaps

 

2. Jerzy Truszkowski, „ppp - fff [piano pianissimo - forte fortissimo]", 1985, performans, Galeria Działań, Warszawa, 80 x 100 cm, odbitka barwna wykonana w 1997 roku w technologii Cibachrome, naświetlona bezpośrednio z diapozytywu kolorowego 36 x 24 mm, na podłożu plastikowym, egzemplarz 1/5

Jerzy Truszkowski, „ppp - fff [piano pianissimo - forte fortissimo]

 

3. Jerzy Truszkowski, „Business/ Bat/ men", 1997, odbitka barwna wykonana w 1997 roku w technologii Cibachrome, 80 x 100 cm, naświetlona bezpośrednio z diapozytywu kolorowego 60 x 60 mm, na podłożu papierowym, egzemplarz 1/5

Jerzy Truszkowski, „Business/ Bat/ men”, 1997, odbitka barwna wykonana w 1997 roku w technologii Cibachrome, 80 x 100 cm, naświetlona bezpośrednio z diapozytywu kolorowego, 60 x 60 mm, na podłożu papierowym, egzemplarz 1/5

 

4. Jerzy Truszkowski, „Tylko Bóg może nas jeszcze ocalić - performans w Galerii Wschodniej, Łódź, 3.05.1987, napisy krwią autora 1983, 8'30", egzemplarz 1/25; film autorski, rejestrujący performans Jerzego Truszkowskiego z lat 80. XX wieku, sygnowany na początku filmu imieniem i nazwiskiem autora;

5. Jerzy Truszkowski, „Sein Zum Totenkӧrper - performans w Małej Galerii ZPAP, Warszawa, 23.04.1988, 10'24'', egzemplarz 1/25 - film autorski, rejestrujący performans Jerzego Truszkowskiego z lat 80. XX wieku, sygnowany na początku filmu imieniem i nazwiskiem autora,

6. Jerzy Truszkowski, „Pozycja artysty polskiego - performans w Galerii Stodoła, Warszawa, 13.06.1988, 10'53'', egzemplarz 1/25, film autorski, rejestrujący performans Jerzego Truszkowskiego z lat 80. XX wieku, sygnowany na początku filmu imieniem i nazwiskiem autora.

 

7. Maria Pinińska-Bereś, Panna na fali, 1989, rzeźba: sklejka, płótno, akryl; 145 x 95 x 145 cm

Maria Pinińska-Bereś, Panna na fali, 1989, rzeźba: sklejka, płótno, akryl; 145 x 95 x 145 cm

 

8. Aneta Grzeszykowska, Franciszka 2022, 2013, rzeźba: wełna, watolina, konstrukcja drewniana, 133 x 55 x 20 cm

Aneta Grzeszykowska, Franciszka 2022, 2013, rzeźba: wełna, watolina, konstrukcja drewniana,  133 x 55 x 20 cm

 

9. Jan Dobkowski, Z cyklu Na koniec wieku, 1999, rysunek ołówkiem na papierze czerpanym, 49 x 62 cm

Jan Dobkowski, Z cyklu Na koniec wieku, 1999, rysunek ołówkiem na papierze czerpanym, 49 x 62 cm

 

10. Jan Dobkowski, Z cyklu Na koniec wieku, 1999, rysunek ołówkiem na papierze czerpanym, 49 x 62 cm

Jan Dobkowski, Z cyklu Na koniec wieku, 1999, rysunek ołówkiem na papierze czerpanym, 49 x 62 cm

 

11. Jan Dobkowski, Świat II, 1982, akryl na płótnie, 150 x 100 cm

Jan Dobkowski, Świat II, 1982, akryl na płótnie, 150 x 100 cm

 

12. Jan Dobkowski, Okno + 4, 1983, olej i akryl na płótnie, o wymiarach: 147 x 97 cm

 Jan Dobkowski, Okno + 4, 1983, olej i akryl na płótnie, o wymiarach: 147 x 97 cm

_____________________________________________________________________________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Od 2 października 2018 uruchomiony został nowy serwis galerii pod adresem: http://galeriabielska.pl/
_____________________________________________________________

Stara strona stanowi archiwum galerii: http://archiwum.galeriabielska.pl
Przekierowania z głównej strony

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>